Focul lui Sumedru – Anunț

Începând cu data de 20.10.2020, pe raza administrativ-teritorială a județului Argeș se interzice organizarea și desfășurarea în spații deschise a oricărui eveniment și/ sau activitate tradițională de tipul „Focul lui Sumedru”, „Halloween” și alte asemenea, care generează aglomerări de persoane conform art. 7 din Hotărârea nr. 48/ 19.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș.

Persoanele care nu respectă dispozițiile de mai sus vor fi sancționate conform legii de agenții de poliție care vor patrula în localitate.

Anunț Nr. 4363, din 20.10.2020, Primăria Poienarii de Muscel, Argeș
ISU, adresa localități

Hotărârea nr. 33 din 28.07.2020

Hotarare nr 33 din 28.07.2020, privind mandatarea primarului comunei Poienarii de Muscel ca reprezentant al comunei Poienarii de Muscel în Adunarea Generală a A.D.I. Servsal Argeș să voteze pentru aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 067/15.03.2012 pentru serviciile de colectare a deșeurilor municipale,transportul ,operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din județul Argeș-Faza I (Câmpulung-Rucăr )

Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 30.09.2020

Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă, Biblioteca comunală, asistenții personali ai persoanelor cu handicap, comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş.

Nr.crt Funcţia Salariul  de bază (include sporul de vechime ) brut /
indemnizație lunară brută
-lei-
Vouchere de vacanță/ brut/ an Conform OUG nr.8/ 2009    -lei- Indemnizație de hrana brut/ lună Conform art. 18, alin. 1 din Legea 153/ 2017 Alte sporuri
1 Primar 9360
2 Viceprimar 7280
3 Secretar general 6568 347
4 Consilier superior, compartiment contabilitate 6429 347
5 Consilier principal, compartiment contabilitate 4359 347
6 Inspector asistent, compartiment contabilitate 3724 347
7 Referent superior, compartiment contabilitate 4104 347
8 Consilier superior, compartiment stare civilă 5473 347
9 Inspector asistent, compartiment asistență socială 4150 347
10 Consilier asistent , compartiment agricol 3724 347
11 Inspector superior SVSU 5473 347
12 Guard 2734 347
13 Șofer 4104 347
14 Șofer 3720 347
15 Paznic 3409 347
16 Muncitor calificat 3418 347
17 Muncitor calificat 3418 347
18 Muncitor calificat 3504 347
19 Muncitor calificat 3504 347
20 Șef serviciul alim.cu apă 4105 347
21 Muncitor calificat alim. cu apă 3695 347
22 Casier alim. cu apă 3478 347
23 Bibliotecar 4351 347
25 Asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -26 pers. 2232 pt. gradația 0 347
2334  pt. gradatia 1 347
2450  pt. gradatia 2 347
2573 pt.gradatia 3 347
2638  pt.gradatia 4 347
2704  pt.gradatia 5 347

Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 30.09.2020

Concurs inspector, grad profesional principal, compartiment asistență socială

Consiliul Loxal Poienarii de Muscel, județul Argeș, organizează concurs/ examen pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional principal, compartiment asistență socială, în data de 10.08.2020, ora 10.00 – proba scrisă și 12.08.2020, ora 10.00 – interviu.

Dosarele de înscriere se depun până la data de 29.07.2020, ora 16.00, la sediul Primăriei Comunei Poienarii de Muscel.

Relații suplimentare la sediul Primăriei Poienarii de Muscel, persoană de contact Boboc Remus Eduard – secretar general UAT
Telefon 0248.546603
E-mail primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

Detalii Concurs inspector, grad profesional principal, compartiment asistență socială