Anunț colectiv nr. 836 din 21.02.2019

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 836 din 21.02.2019, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale
Proces verbal nr. 837 din 21.02.2019, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Concurs sofer buldoexcavator – Anunț 474 din 30.01.2019

Primăria Poienarii de Muscel cu sediul în localitatea Poienarii de Muscel, nr. 476 A, județ Argeș, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de:
– șofer: 1 post (pentru buldoexcavator), conform HG 286/ 23.03.2011

Concursul se va desfășura astfel:
– proba scrisă: în data de 27 februarie 2019, ora 9:30
– proba practică: în data de 01 martie 2019, ora 9:30
– proba interviu: în data de 04 martie 2019, ora 9:30

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
– studii generale
– să posede permis de condus categoriile B și C de minimum 5 ani

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Poienarii de Muscel.

Relații suplimentare la sediul Primăriei Poienarii de Muscel, persoană de contact Boboc Remus
Telefon 0248.546603
E-mail primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

Anunț concurs sofer
Bibliografie concurs
Anunț concurs extins

Anunț colectiv nr. 377 din 23.01.2019

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv 377 din 23.01.2019, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale
Proces verbal 378 din 23.01.2019, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Anunț nr. 55 din 08.01.2019

Primăria Poienarii de Muscel face cunoscut locuitorilor că începând cu data de 01.01.2019 taxa de colectare de la platformă a deșeurilor a fost stabilită de operatorul de salubritate la 299,16 lei/ tonă (fără TVA) la care se adaugă suma de 30 lei/ tonă către administrația fondului pentru mediu (taxă pentru nereciclarea deșeurilor).

Primăria este obligată să colecteze aceste taxe și să le livreze operatorului de salubritate și administrației fondului pentru mediu.

Deoarece mașinile de colectare a deșeurilor vor fi cântărite la platforma de la Albota, vă facem cunoscut că este permisă depozitarea la platformele de colectare doar a deșeurilor menajere.

Este interzisă depozitarea la platformele de colectare a următoarelor: cenușă, pământ, bălegar, pietre, lemne, iarbă, crengi, materiale de construcții, mobilă, etc. Persoanele care nu respectă regulile de depozitare a deșeurilor vor fi sancționate contravențional.

Vă rugăm să colectați și depozitați selectiv pentru micșorarea taxelor de salubritate și protejarea mediului înconjurător.

Deșeurile din material plastic se vor colecta în prima zi din lună.

Anunț nr. 55 din 08.01.2019

Anunț nr. 39 din 07.01.2019

Primăria Poienarii de Muscel face cunoscut locuitorilor că începând cu data de 01.01.2019 taxa de salubritate (colectare, transport si depozitare gunoi menajer) se va face pe numărul de persoane din gospodărie în cuantum de 6 lei/ persoană/ lună.

Taxa de salubritate se aplică în baza declarației de impunere depusă de contribuabil până la data de 31.03.2019 la primărie.
În cazul nedepunerii declarației de impunere obligația de plată a taxei de salubritate va fi stabilită din oficiu în baza datelor de registrul agricol cu privire la numărul de persoen din gospodărie.

În cazul în care persoane din gospodărie sunt plecate din localitate (studenți, elevei, la muncă în altă țară, etc.) capul gospodăriei va depune acte doveditoare în acest sens (adeverință de student, elev, contract de muncă, rezidență străinătate, etc.). În caz contrar se va achita taxa de salubritate pentru toți membrii gospodăriei conform registrului agricol.

Declarația de impunere
Anunț nr 39 din 07.01.2019

Anunț colectiv nr. 13 din 04.01.2019

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv 13 din 04.01.2019, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale
Proces verbal 17 din 04.01.2019, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Anunț colectiv nr. 5610 din 27.11.2018

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunt colectiv 5610 din 27.11.2018, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale
Proces verbal 5611 din 27.11.2018, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Anunț colectiv nr. 5404 din 15.11.2018

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv 5404 din 15.11.2018, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale
Proces verbal 5406 din 15.11.2018, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate