Viceprimar – Conducere Primăria Poienarii de Muscel

Bălălau Nicolae: Primar al Comunei Poienarii de Muscel, începând cu data de 24.06.2016

Tel:0248 546 603 / 0248 546 604
Fax: 0248-546603
Email: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

Declarația de avere 2020
Declarația de avere 2020

Declarația de avere 2019
Declarația de interese 2019

Declarația de avere 2018
Declarația de interese 2018

Declarația de avere 2017
Declarația de interese 2017

Principalele atribuții ale Viceprimarului pe baza legii 215/2001

a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
b) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse in vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
c) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,
d) exercită controlul asupra activitaţilor din targuri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora,
e) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei sau al oraşului,
f) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate si pune la dispoziţie autoritaţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe
g) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mări.