Anunț colectiv nr. 2647 din 28.04.2021

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 2647 din 28.04.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale și Proces verbal nr. 2648 din 28.04.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Anunț colectiv nr. 2569 din 23.04.2021

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr 2569 din 23.04.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale și Proces verbal nr. 2570 din 23.04.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Inițiere elaborare Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

În conformitate cu prevederile art.7 alin.1-4 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primarul comunei Poienarii de Muscel anunță cetățenii interesați asupra inițierii elaborării Proiectului
de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Întreaga documentație (referatul de aprobare, raportul de specialitate, proiectul de hotărâre și anexele acestuia ) poate fi consultată la sediul Primăriei Poienarii de Muscel și pe site-ul www.poienariidemuscel.ro.

Cetățenii interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre până la data 19.04.2021 la registratura primăriei/ fax. 0248546603 sau e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro.

Anunț Inițiere elaborare Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Anunț colectiv nr. 2127 din 06.04.2021

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 2127 din 06.04.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale și Proces verbal nr. 2128 din 06.04.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 30.03.2021

Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă, Biblioteca comunală, asistenții personali ai persoanelor cu handicap, comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş.

Nr.crt Funcţia Salariul  de bază (include sporul de vechime ) brut /
indemnizație lunară brută
-lei-
Vouchere de vacanță/ brut/ an Conform OUG nr.8/ 2009    -lei- Indemnizație de hrana brut/ lună Conform art. 18, alin. 1 din Legea 153/ 2017 Alte sporuri
1 Primar 9360
2 Viceprimar 7280
3 Secretar general 6568 347
4 Consilier superior, compartiment contabilitate 6429 347
5 Consilier principal, compartiment contabilitate 4359 347
6 Inspector asistent, compartiment contabilitate 3910 347
7 Referent superior, compartiment contabilitate 4104 347
8 Consilier superior, compartiment stare civilă 5473 347
9 Inspector asistent, compartiment asistență socială 4150 347
10 Consilier asistent , compartiment agricol 3724 347
11 Inspector superior SVSU 5473 347
12 Consilier, compartiment cabinet primar 5339 347
13 Guard 2734 347
14 Șofer 4104 347
15 Șofer 3720 347
16 Paznic 3409 347
17 Muncitor calificat 3418 347
18 Muncitor calificat 3418 347
19 Muncitor calificat 3504 347
20 Șef serviciul alim.cu apă 4105 347
21 Muncitor calificat alim. cu apă 3695 347
22 Casier alim. cu apă 3478 347
23 Bibliotecar 4351 347
25 Asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -25 pers. 2300 pt. gradația 0 347
2334  pt. gradatia 1 347
2450  pt. gradatia 2 347
2573 pt.gradatia 3 347
2638  pt.gradatia 4 347
2704  pt.gradatia 5 347

Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 30.03.2021

Anunț colectiv nr. 1513 din 24.03.2021

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 1513 din 24.03.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale și Proces verbal nr. 1516 din 24.03.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Anunț colectiv nr. 1052 din 08.03.2021

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 1052 din 08.03.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale
Proces verbal nr. 1053 din 08.03.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Ofertă de vânzare teren nr 4 din 01.03.2021

Oferta de vânzare nr 4 din data de 01.03.2021, depusă de CIONCU IONEL privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.8500 ha, nr. cadastral 80829, nr. carte funciară 80829, punctul „DEASUPRA MALULUI”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 5000 lei și terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.5800 ha, nr. cadastral 80829, nr. carte funciară 80829, punctul „DEASUPRA MALULUI”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 5000 lei.

Oferta de vânzare teren nr. 4 din 01.03.2021 și  Formular notificare preemptori

Anunț pesta porcină africană – nr. 774 din 23.02.2021

Având în vedere confirmarea la data de 22.02.2021 în comuna Mioarele, sat Mățău, a unui caz de pestă porcină africană, pentru limitarea răspândirii bolii, vă rugăm să luați unrmătoarele măsuri:

  • să anunțați medicul veterinar dacă aveți în gospodărie porci cu simptome de boală
  • tratementel medicale veterinare la porci să fie realizate numai cu perdonal veterinar autorizat
  • să aveți porcii din gospodării înregistrați și crotaliați
  • să respectați reguli minime de biosecuritate

Detalii Anunț pestă porcină africană

Ședință fond funciar – Anunț 646/ 17.02.2021

Cetățenii comunei Poienarii de Muscel (foști proprietari deposedați de terenuri sau moștenitorii acestora) sunt invitați în 25 februarie 2021, ora 11.00, la Căminul Cultural Poienari, pentru a participa la ședința de desemnare a reprezentantului foștilor proprietari în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și forestiere Poienarii de Muscel.

Anunț ședință fond funciar

Anunț public cu privire la amenajamentul pastoral

Primăria Poienarii de Muscel, județul Argeș, titular al programului „amenajamentul pastoral” anunță publicul interesat asupra depunerii, solicitării de obținere a avizului de mediu pentru respectivul amenajament și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a amenajamentului pastoral poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, de luni până joi între orele 9.00-11.00.
Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Argeș, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Anunț public

Ofertă de vânzare teren nr 2 din data de 16.02.2021

Oferta de vânzare nr 2 din data de 16.02.2021, depusă de IORGUȚ DOREL privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.4600 ha, nr. cadastral 81337, nr. carte funciară 81337, tarla 7, punctul „ISPAS”, categorie de folosință livadă și fânețe, la prețul de 3000 lei.

Oferta de vânzare teren și Anexa 1D Formular notificare preemptori

Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare nr. 2 din data de 16.02.2021 Aldoiu Iulian Andrei
Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare nr. 2 din data de 16.02.2021 Aldoiu Violeta