Organigramă

Hotărârea nr. 12 din 22.12.2020

Hotărârea nr. 11 din 22.12.2020 privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama și statul de funcţii) a aparatului de specialitate al primarului comunei Poienarii de Muscel şi a serviciilor publice de interes local
Organigrama – Primărie(Anexa nr.1 la HCL nr. 12 / 22.12.2020)
Organigrama – Autorități locale(Anexa nr.1 la HCL nr. 12 / 22.12.2020)
Organigrama – Instituții centrale(Anexa nr.1 la HCL nr. 12 / 22.12.2020)
Organigrama – Instituții deconcentrate(Anexa nr.1 la HCL nr. 12 / 22.12.2020)

Hotărârea nr. 27 din 30.06.2020

Hotărârea nr. 27 din 30.06.2020 privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama și statul de funcţii ) a aparatului de specialitate al primarului comunei Poienarii de Muscel şi a serviciilor publice de interes local
Anexa nr. 1 la HCL nr. 27 din 30.06.2020

Hotărârea nr. 55 din 20.12.2019

Hotărârea nr. 55 din 20.12.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 43/24.09.2019 de aprobare a structurii organizatorice (organigrama și statul de funcţii ) a aparatului de specialitate al primarului comunei Poienarii de Muscel şi a serviciilor publice de interes local
Anexa nr. 1 la HCL nr. 55 din 20.12.2019

Hotărârea nr. 43 din 24.09.2019

Hotărârea nr. 43 din 24.09.2019 privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama și statul de funcţii ) a aparatului de specialitate al primarului comunei Poienarii de Muscel şi a serviciilor publice de interes local
Anexa nr. 1 la HCL nr. 43 din 24.09.2019