Concurs încasator-cititor contoare de apă în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă  (1 post)

Serviciul Public de Alimentare cu Apă al Comunei Poienarii de Muscel, cu sediul în comuna Poienarii de Muscel, nr. 476A, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Încasator-cititor contoare de apă
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Public de Alimentare cu Apă
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0248546603 , la adresa de
e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro și pe website: www.poienariidemuscel.ro
persoană de contact: Boboc Remus Eduard având funcția secretar general

Detalii Concurs încasator-cititor contoare de apă în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă (anunț, calendar, bibliografie, tematică)

Rezultate
REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE
REZULTATE PROBA SCRISĂ
REZULTATE PROBA INTERVIU
REZULTATE FINALE

Concurs/ examen pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional superior, compartiment asistenta socială

Primăria comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș organizează concurs/examen pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional superior, compartiment asistenta socială, în data de 02.10.2023, ora 10,00 (proba scrisa) și 04.10.2023, ora 10,00 (interviu).
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, atât la sediu cît și pe site-ul instituției, respectiv până la data de 20.09.2023, ora 16:00, la sediul Primariei Comunei Poienarii de Muscel, nr. telefon 0248546603, persoana de contact Boboc Remus Eduard – secretar general UAT .

Detalii Concurs/ examen pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional superior, compartiment asistenta socială

Concurs șofer în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat  (1 post) – anunț continuarea procedurilor de ocupare prin examen a postului vacant de șofer

Comuna Poienarii de Muscel cu sediul în Poienarii de Muscel, jud. Argeș, anunță continuarea procedurilor de ocupare prin examen a postului vacant de șofer în perioada 19.04.2023- 22.05.2023, deoarece selecția dosarelor s-a desfășurat la data de 08.05. 2023 în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 .
Potrivit art. IV alin. (6) din O.U.G. nr. 34/2023, pentru funcțiile publice pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a ordonanței de urgență se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului de concurs.

Concurs șofer în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat  (1 post)

Comuna Poienarii de Muscel cu sediul în Poienarii de Muscel, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: șofer
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: Serviciul public de administrare a domeniului public și privat
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0248546603 , la adresa de
e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro și pe website: www.poienariidemuscel.ro
persoană de contact: Boboc Remus Eduard având funcția secretar general

Detalii Concurs șofer în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat (anunț, calendar, bibliografie, tematică).

Concurs șofer în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat  (2 posturi ).

Primăria comunei Poienarii de Muscel Județul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de șofer în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– Nivelul studiilor: studii generale;
– Să posede permis de conducere categoria B și C.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 23 mai 2022, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 31 mai 2022, ora 9:30: proba scrisă;
– 2 iunie 2022,ora 9.30 :proba practică;
– 6 iunie 2022, ora 9 :30: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Poienarii de Muscel nr. 476 A, Județul Argeș telefon 0248546603.

Detalii Concurs șofer în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat  (2 posturi).
Bibliografie

Concurs inspector, grad profesional principal, compartiment asistență socială

Consiliul Loxal Poienarii de Muscel, județul Argeș, organizează concurs/ examen pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional principal, compartiment asistență socială, în data de 10.08.2020, ora 10.00 – proba scrisă și 12.08.2020, ora 10.00 – interviu.

Dosarele de înscriere se depun până la data de 29.07.2020, ora 16.00, la sediul Primăriei Comunei Poienarii de Muscel.

Relații suplimentare la sediul Primăriei Poienarii de Muscel, persoană de contact Boboc Remus Eduard – secretar general UAT
Telefon 0248.546603
E-mail primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

Detalii Concurs inspector, grad profesional principal, compartiment asistență socială

Concurs sofer buldoexcavator – Anunț 474 din 30.01.2019

Primăria Poienarii de Muscel cu sediul în localitatea Poienarii de Muscel, nr. 476 A, județ Argeș, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de:
– șofer: 1 post (pentru buldoexcavator), conform HG 286/ 23.03.2011

Concursul se va desfășura astfel:
– proba scrisă: în data de 27 februarie 2019, ora 9:30
– proba practică: în data de 01 martie 2019, ora 9:30
– proba interviu: în data de 04 martie 2019, ora 9:30

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
– studii generale
– să posede permis de condus categoriile B și C de minimum 5 ani

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Poienarii de Muscel.

Relații suplimentare la sediul Primăriei Poienarii de Muscel, persoană de contact Boboc Remus
Telefon 0248.546603
E-mail primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

Anunț concurs sofer
Bibliografie concurs
Anunț concurs extins