Atribuire închiriere – Anunț de închiriere nr. 3539 din 28.06.2021

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Poienarii de Muscel , strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primărie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122525.

2. Data publicării anunțului de închiriere în Monitorul Oficial al României – Partea a VI-a: 30 iunie 2021, conform O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel al chiriei.

4. Numărul ofertelor primite și declarate valabile: 13 oferte primite, 12 oferte declarate valabile. Continue reading “Atribuire închiriere – Anunț de închiriere nr. 3539 din 28.06.2021” »

Anunț de închiriere nr. 3539 din 28.06.2021

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Poienarii de Muscel , strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primărie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122525.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
– cabinet medical -50,27 mp.
– cabinet medical -40,27 mp.
– farmacie -49,26 mp.
– cabinet medical -70,00 mp.
-cabinet stomatologic-64,00 mp.
situate în clădirea P+1 ,nr. 390 B , comuna Poienarii de Muscel ,C.F. 80076 ce aparține domeniului public al comunei Poienarii de Muscel , județul Argeș , conform HCL 26/18.06.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333. Continue reading “Anunț de închiriere nr. 3539 din 28.06.2021” »

Hotărârea nr. 17 din 30.03.2021

Hotararea nr 17 din 30.03.2021, privind aprobarea documentației de închiriere (studiu de oportunitate, caiet de sarcini și fișa de date) pentru închirierea prin licitație publică a spațiilor cu destinație de cabinete medicale din clădirea P+1 care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Poienarii de Muscel
Anexa nr 1 la HCL nr 17 din 30.03.2021
Anexa nr 2 la HCL nr 17 din 30.03.2021
Anexa nr 3 la HCL nr 17 din 30.03.2021
Anexa nr 4 la HCL nr 17 din 30.03.2021

Anunț de închiriere nr. 5116 din 25.10.2018

Comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș, cu sediul în Poienarii de Muscel, nr. 476 A, organizează în data de 20.11.2018, ora 10.00 licitație publică deschisă pentru închirierea unui spațiu pentru desfășurare activitate comercială (magazin mixt), în suprafață de 140 mp, aparținând domeniului public al comunei Poienarii de Muscel, situat în fosta primărie Jugur.

Prețul de pornire al liciteției este 350 lei/ spațiul/ lună
Garanția de participare este 350 lei
Prețul caietului de sarcini este 20 lei
Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Primăriei Poienarii de Muscel
Data limită de depunere a ofertelor este 19.11.2018, ora 10.00
Informații suplimentare se pot obține la sediul primăriei tel. 0248 546 603

Anunț licitație închiriere spațiu Poienarii de Muscel

Anunț nr. 2847 din 08.06.2018

Comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș, cu sediul în Poienarii de Muscel, nr 476 A, organizează în data de 05.07.2018, ora 10:00, licitație publică pentru închirierea unui spațiu cu destinația cabinet medical uman, în suprafață de 50 mp, aparținând domeniului public al comunei Poienarii de Muscel, situat în Școala Groșani.
Prețul de pornire al licitției – 70 lei/ spațiu/ lună
Garanția de participare – 70 lei
Prețul caietului de sarcini – 20 lei

Caietul de sarcini poate fi ahiziționat de la sediul Primăriei Poienarii de Muscel
Data limită de depunere a ofertelor 04.07.2018, ora 10:00
Informații suplimentare se pot obține la sediul primăriei sau la numărul de telefon 0248 546 603.

Anunț licitație îchiriere spatiu cabinet medical uman

Licitație închiriere spațiu farmacie

Comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș, cu sediul în Poienarii de Muscel, nr 476 A, organizează în data de 31.05.2018, ora 10:00, licitație publică deschisă pentru închirierea unui spațiu cu destinația farmacie umană, în suprafață de 50 mp, aparținând domeniului public al comunei Poienarii de Muscel, situat în Dispensarul uman din satul Jugur.
Prețul de pornire al licitției – 70 lei/ spațiu/ lună
Garanția de participare – 70 lei
Prețul caietului de sarcini – 20 lei

Caietul de sarcini poate fi ahiziționat de la sediul Primăriei Poienarii de Muscel
Data limită de depunere a ofertelor 30.05.2018, ora 10:00
Informații suplimentare se pot obține la sediul primăriei sau la numărul de telefon 0248 546 603.

Anunt licitație ichiriere spatiu farmacie-04.05.2018