Hotărârea nr. 72 din 21.12.2021

Hotararea nr 72 din 21.12.2021, privind aprobarea documentației de închiriere
(raport de evaluare, studiu de oportunitate, caiet de sarcini, fișa de date și model contract de
închiriere) pentru închirierea prin licitație publică a spațiului cu destinație de cabinet medical
situat la demisolul clădirii, școala Groșani, din satul Groșani, care aparține domeniului public al
Unității Administrativ Teritoriale comuna Poienarii de Muscel