Hotărârea nr. 65 din 11.12.2023

Hotararea nr 65 din 11.12.2023, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local, DL Peste Coastă și DL Leculești, L=2188 m, în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 63 din 28.11.2023

Hotararea nr 63 din 28.11.2023, privind participarea la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice, cu proiectul: ,, Infiintare capacitati de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu in Comuna Poienarii de Muscel ,Judetul Arges”

Hotărârea nr. 55 din 23.10.2023

Hotărârea nr. 55 din 23.10.2023, privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satele Poienari și Groșani, din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 54 din 17.10.2023

Hotărârea nr. 54 din 17.10.2023, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local, DL Peste Coastă și DL Leculești, L=2188 m, în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului