Viceprimar – Conducere Primăria Poienarii de Muscel

Popescu Bogdan George: Viceprimar al Comunei Poienarii de Muscel

Tel:0248 546 603
Fax: 0248-546603
Email: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

Declarația de avere 08.06.2023
Declarația de interese 08.06.2023

Mandat 2020-2024
Viceprimar al Comunei Poienarii de Muscel: Popescu Bogdan George

Declarația de avere 06.06.2022
Declarația de interese 06.06.2022
Declarația de avere 27.05.2021
Declarația de interese 27.05.2021

Declarația de avere 19.11.2020
Declarația de interese 19.11.2020

Mandat 2016-2020
Viceprimar al Comunei Poienarii de Muscel: Bălălau Nicolae

Declarația de avere 18.11.2020
Declarația de interese 18.11.2020

Declarația de avere 26.05.2020
Declarația de interese 26.05.2020

Declarația de avere 30.05.2019
Declarația de interese 30.05.2019

Declarația de avere 30.05.2018
Declarația de interese 30.05.2018

Declarația de avere 30.05.2017
Declarația de interese 30.05.2017

Declarația de avere 15.07.2016
Declarația de interese 15.07.2016

Mandat 2012-2016
Viceprimar al Comunei Poienarii de Muscel: Bălălau Nicolae

Declarația de avere 26.04.2016
Declarația de interese 26.04.2016

Declarația de avere 08.06.2015
Declarația de interese 08.06.2015

Principalele atribuții ale Viceprimarului pe baza legii 215/2001

a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
b) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse in vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
c) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,
d) exercită controlul asupra activitaţilor din targuri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora,
e) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei sau al oraşului,
f) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate si pune la dispoziţie autoritaţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe
g) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mări.