Anunț nr 2220 din 02.05.2023

Primăria Poienarii de Muscel vă informează că în perioada următoare se efectuează măsurători în zona de intravilan a satului Valea Îndărăt.

Rugăm proprietarii să se prezinte la terenuri!

Menționăm că în cazul în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, acestea vor fi reprogramate.

De asemenea, revenim cu rugămintea către proprietarii ale căror imobile au fost măsurate, să de prezinte în regim de urgență cu actele la sediul primăriei!

Reamintim lista cu actele:

  • copie buletin
  • copie certificat căsătorie (dacă este cazul)
  • copie certificat deces (dacă este cazul)
  • copie titlu de proprietate/ contract de vânzare cumpărare/ certificat de moștenitor, sentință civilă, proces verbal de punere în posesie
  • copie cadastru (dacă este cazul)

Pentru informații suplimentare puteți apela 0756028060.

Copiile nu trebuie legalizate, acestea vor fi legalizate de Primărie!

Anunț nr 2220 din 02.05.2023

Concurs șofer în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat  (1 post)

Comuna Poienarii de Muscel cu sediul în Poienarii de Muscel, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: șofer
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: Serviciul public de administrare a domeniului public și privat
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0248546603 , la adresa de
e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro și pe website: www.poienariidemuscel.ro
persoană de contact: Boboc Remus Eduard având funcția secretar general

Detalii Concurs șofer în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat (anunț, calendar, bibliografie, tematică).

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată! (Comunicat de presă)

Comuna Poienarii de Muscel anunță începerea proiectului cu titlul “Reabilitarea moderată a clădirilor publice din comuna Poienarii de Muscel pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice” cod C10-I3-1433, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, implementat de Comuna Poienarii de Muscel ,județul Argeș conform contractului de finanțare nr. 5423/16.01.2023, finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României în cadrul componentei 10 – Fondul Local.

Proiectul se derulează pe perioada cuprinsă între 16.01.2023 – 16.01.2025.

Obiectivul proiectului îl reprezintă “Reabilitarea moderată a clădirilor publice din comuna Poienarii de Muscel pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice”.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 2.183.497,68 lei.

Comunicat de presă