Ofertă de vânzare teren nr 4 din 01.03.2020

Oferta de vânzare nr 4 din data de 01.03.2021, depusă de CIONCU IONEL privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.8500 ha, nr. cadastral 80829, nr. carte funciară 80829, punctul „DEASUPRA MALULUI”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 5000 lei și terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.5800 ha, nr. cadastral 80829, nr. carte funciară 80829, punctul „DEASUPRA MALULUI”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 5000 lei.

Oferta de vânzare teren nr. 4 din 01.03.2021 și  Formular notificare preemptori

Anunț pesta porcină africană – nr. 774 din 23.02.2021

Având în vedere confirmarea la data de 22.02.2021 în comuna Mioarele, sat Mățău, a unui caz de pestă porcină africană, pentru limitarea răspândirii bolii, vă rugăm să luați unrmătoarele măsuri:

  • să anunțați medicul veterinar dacă aveți în gospodărie porci cu simptome de boală
  • tratementel medicale veterinare la porci să fie realizate numai cu perdonal veterinar autorizat
  • să aveți porcii din gospodării înregistrați și crotaliați
  • să respectați reguli minime de biosecuritate

Detalii Anunț pestă porcină africană

Ședință fond funciar – Anunț 646/ 17.02.2021

Cetățenii comunei Poienarii de Muscel (foști proprietari deposedați de terenuri sau moștenitorii acestora) sunt invitați în 25 februarie 2021, ora 11.00, la Căminul Cultural Poienari, pentru a participa la ședința de desemnare a reprezentantului foștilor proprietari în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și forestiere Poienarii de Muscel.

Anunț ședință fond funciar

Anunț public cu privire la amenajamentul pastoral

Primăria Poienarii de Muscel, județul Argeș, titular al programului „amenajamentul pastoral” anunță publicul interesat asupra depunerii, solicitării de obținere a avizului de mediu pentru respectivul amenajament și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a amenajamentului pastoral poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, de luni până joi între orele 9.00-11.00.
Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Argeș, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Anunț public

Anunț colectiv nr. 500 din 08.02.2021

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 500 din 08.02.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale
Proces verbal nr. 501 din 08.02.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Ghid de reîntoarcere

În acest Ghid veți găsi informații privind reînnoirea actelor de identitate, repatrierea bunurilor, echivalarea studiilor, accesarea serviciilor medicale și sociale, regimul de impozitare, precum și oportunitățile de investiții.
Ghidul are caracter informativ și nu se substituie informațiilor furnizate de ministerele de resort.

Ghid de reîntoarcere 2021

Anunț colectiv nr. 443 din 03.02.2021

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 443 din 03.02.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale
Proces verbal nr. 446 din 03.02.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Anunț colectiv nr. 217 din 25.01.2021

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 217 din 25.01.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale
Proces verbal nr. 218 din 25.01.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Anunț colectiv nr. 33 din 13.01.2021

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 33 din 13.01.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale
Proces verbal nr. 35 din 13.01.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Anunț colectiv nr. 5083 din 21.12.2020

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 5083 din 21.12.2020, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale
Proces verbal nr. 5084 din 21.12.2020, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Focul lui Sumedru – Anunț

Începând cu data de 20.10.2020, pe raza administrativ-teritorială a județului Argeș se interzice organizarea și desfășurarea în spații deschise a oricărui eveniment și/ sau activitate tradițională de tipul „Focul lui Sumedru”, „Halloween” și alte asemenea, care generează aglomerări de persoane conform art. 7 din Hotărârea nr. 48/ 19.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș.

Persoanele care nu respectă dispozițiile de mai sus vor fi sancționate conform legii de agenții de poliție care vor patrula în localitate.

Anunț Nr. 4363, din 20.10.2020, Primăria Poienarii de Muscel, Argeș
ISU, adresa localități

Concurs inspector, grad profesional principal, compartiment asistență socială

Consiliul Loxal Poienarii de Muscel, județul Argeș, organizează concurs/ examen pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional principal, compartiment asistență socială, în data de 10.08.2020, ora 10.00 – proba scrisă și 12.08.2020, ora 10.00 – interviu.

Dosarele de înscriere se depun până la data de 29.07.2020, ora 16.00, la sediul Primăriei Comunei Poienarii de Muscel.

Relații suplimentare la sediul Primăriei Poienarii de Muscel, persoană de contact Boboc Remus Eduard – secretar general UAT
Telefon 0248.546603
E-mail primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

Detalii Concurs inspector, grad profesional principal, compartiment asistență socială