Anunț și cerere de înregistrare a sistemului individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate

Primăria comunei Poienarii de Muscel anunță că,potrivit reglementărilor legale în vigoare, persoanele fizice și juridice care dețin fose septice au obligația de a se înscrie ăn Registrul de Evidentă a Sitemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate, conform HG nr 714 din 26 mai 2022.

Nerespectarea acestor dispoziții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Obligația înregistrării revine proprietarilor de sisteme individuale construite și se aplică atăt pentru sistemele existente, cât și în cazul celor care sunt în curs de construire.

Formularul pentru înscriere în registru se găsește la Primăria comunei Poienarii de Muscel.

Anunț înregistrarea sistemului individual adecvat de
colectare și epurare a apelor uzate

Cerere înregistrarea sistemului individual adecvat de
colectare și epurare a apelor uzate

Ofertă de vânzare teren nr. 8 din 10.10.2022

Oferta de vânzare nr.8 din data de 10.10.2022, depusă de CONSTANTINESCU NICOLAE privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 1.2855 ha, nr. cadastral 81598, nr. carte funciară 81598, la prețul de 15.000 lei.

Ofertă de vânzare teren nr. 8 din 10.10.2022

Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune; CONSTANTINESCU NICOLAE; 16.12.2022

Anunț de concesionare nr. 4183 din 05.09.2022

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Poienarii de Muscel ,strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122515.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat :
-teren extravilan ,în suprafață totală de 41,91 ha.(izlazul comunal Poienari ) :
– suprafața de 0,63 ha. C.F. 80219
– suprafața de 13,38 ha. C.F. 80221
-suprafața de 27,89 ha. C.F. 80232
aparținând domeniului public al comunei Poienarii de Muscel , județul Argeș, conform HCL 52/26.07.2022
și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019 Continuă lectura „Anunț de concesionare nr. 4183 din 05.09.2022”

Anunț de concesionare nr. 3333 din 12.07.2022

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Poienarii de Muscel , comuna Poienarii de Muscel ,strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122525.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat :
– izlazul comunal situat în satul Jugur ,extravilan ,în suprafață de 61,55 ha. C.F. 80229 ce aparține domeniului public al comunei Poienarii de Muscel , județul Argeș , conform caietului de sarcini și HCL 48/28.06.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019 Continuă lectura „Anunț de concesionare nr. 3333 din 12.07.2022”