Strategia de dezvoltare a comunei Poienarii de Muscel 2014-2020

Hotărârea nr. 15 din 25.03.2014 – Strategia de dezvoltare a comunei Poienarii de Muscel Arges 2014-2020

Anexa nr.1 la HCL nr. 15 din 25.03.2014
Strategia de dezvoltare a comunei Poienarii de Muscel 2014-2020
Obiective

1. Drumuri

 • Asfaltare DC41 Poienari (DJ738) – Groșani, km 0+000 – km 1+500 și drum lateral DC41 Centru – sat Groșani
 • Asfaltare DC40 Peri-Mioarele
 • Modernizare 5 km: DC41B Pârșeni 1L = 1km, DC41C Pârșeni 2L = 0,75km, DC40B Brebenești L = 1,03km, DC42A Valea Îndărăt L = 2,22km
 • Modernizare 1,4km Coasta Radii
 • Modernizare 5km Peste Coastă, Pîrloi, Mărtin, Valea lui Bad
 • Modernizare 6km Mărgești, Vâlcelti, Leculești, Puiești, Bogătescu
 • Mdernizare DC41A Groșani-Câmpulung
 • Modernizarea drumului Pîrșeni – Chilii
 • Modernizare drum Valea Îndărăt, Șerbănești, Donel
 • Modernizare drum Valea Itului-Izlaz 0,7km
 • Modernizare străzi in interiorul comunei 5km
 • Modernizare drum Coasta cu Fragi – Valea Îndărăt
 • Modernizare drum Florești
 • Modernizare drum Barățească

2. Dispensare

 • Construire Dispensar uman Poienari
 • Modernizare Dispensar uman Jugur
 • Amenajarea unui Dispensar uman (punct) în incinta Școlii Groșani

3. Cămine-Culturale

 • Modernizare Cămin-cultural Poienari (interior) și construire grupuri sanitare
 • Modernizare Camin-cultural Jugur
 • Modernizare Camin-cultural Groșani
 • Modernizare Camin-cultural Valea-Îndărăt

4. Școli

 • Modernizarea școlilor Poienari, Jugur, Groșani
 • Construirea unei săli de sport

5. Biserici

 • Modernizarea Bisericilor Poieanri, Jugur, Groșani

6. Poduri

 • Construire pod pct. Cămin-cultural Jugur
 • Construire pod pct. Mărgești
 • Construire pod pct. Valea lui Bad
 • Construire pod pct. Donel (Valea Poienari)
 • Podețe Burhan Mihai Burhan și Hoia

7. Alimentare cu apă

 • Alimentare cu apă Valea lui Bad – Jugur și spatele cimiturului Poenari
 • Captare sursă apă Valea Iederii
 • Irigat stadion Pietriș-Poienari

8. Canalizare

 • Realizarea sistemului de canalizare în comuna Poienrii de Muscel 40 km

9. Alte investiții

 • Achiziționare buldoexcavator în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș
 • Achiziționare autoutilitară primărie
 • Flora și fauna pe Vaile Muscelelor
 • Amenajare stadion Valea lui Bad – Jugur
 • Construire parc Poienari
 • Construire parc fotovoltaic Groșani

Hotărârea nr. 15 din 25.03.2014 – Strategia de dezvoltare a comunei Poienarii de Muscel Arges 2014-2020