Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 28.03.2024

Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă, Biblioteca comunală, asistenții personali ai persoanelor cu handicap, comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş.

Nr.crt Funcţia Salariul  de bază (include sporul de vechime ) brut /
indemnizație lunară brută
-lei-
Vouchere de vacanță/ brut/ an Conform OUG nr.8/ 2009    -lei- Indemnizație de hrana brut/ lună Conform art. 18, alin. 1 din Legea 153/ 2017 Alte sporuri
1 Primar 10868
2 Viceprimar 8453
3 Secretar general 8400 53
4 Consilier superior, compartiment contabilitate 8346 107
5 Consilier principal, compartiment contabilitate 6829 347
6 Consilier asistent, compartiment contabilitate 5194 347
7 Referent superior, compartiment contabilitate 5453 347
8 Consilier superior, compartiment stare civilă 6829 347
9 Inspector principal, compartiment asistență socială 6662 347
10 Consilier asistent , compartiment agricol 5194 347
11 Inspector superior SVSU 6829 347
12 Guard 3922 347
13 Șofer Comp. Adm.d.public 5453 347
14 Șofer Comp. Adm.d.public 5453 347
15 Șofer Comp. Adm.d.public 5453 347
16 Șofer Comp. Adm.d.public 5189 347
17 Șofer Comp. Adm.d.public 4379 347
18 Paznic 4530 347
19 Muncitor calificat 4342 347
20 Muncitor calificat 4342 347
21 Șef serviciul alim.cu apă 5453 347
22 Muncitor calificat alim. cu apă 4813 347
23 Casier alim. cu apă 400 347
24 Bibliotecar 5819 347
25 Asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -25 pers. 3465 pt. gradația 0 347
  3465 pt. gradatia 1 347
  3465 pt. gradatia 2 347
  3465 pt.gradatia 3 347
  3465 pt.gradatia 4 347
  3465 pt.gradatia 5 347

Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 28.03.2024