Lista funcțiilor personalului platit din fonduri publice 14.09.2017

Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă al comunei Poienarii de Muscel, judeţul Argeş.

Lista funcțiilor personalului platit din fonduri publice

Nr.crt Funcţia Salariul de bază /indemnizație
-lei-
Spor de vechime art. 10 ,alin.4 din Legea nr. 153/2017
-lei-
Alte sporuri/indemnizatie de hrana /vouchere de vacanta
1 Primar 6525
2 Viceprimar 5075
3 Secretar 4800
4 Consilier superior, compartiment contabilitate 3773 927
5 Consilier principal, compartiment contabilitate 2558 627
6 Inspector debutant, compartiment contabilitate 2500
7 Referent superior, compartiment contabilitate 2409 591
8 Consilier superior, compartiment stare civilă 3212 788
9 Inspector asistent, compartiment asistență socială 2531 469
10 Inspector debutant compartiment agricol 2500
11 Inspector superior SVSU 3212 788
12 Guard 1605 395
13 Șofer 2409 591
14 Paznic 1605 395
15 Muncitor calificat 2057 443
16 Muncitor calificat 2057 443
17 Muncitor calificat 2057 506
18 Șef serviciul alim.cu apă 3000
19 Muncitor calificat alim. cu apă 2278 422
20 Casier alim. cu apă 2041 459
21 Casier alim. cu apă 2041 459
22 Asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -23 pers. 1450 include vechimea gradatia 0
1554 include vechimea gradatia 1
1632 include vechimea gradatia 2
1714 include vechimea gradatia 3
1757 include vechimea gradatia 4
1801 include vechimea gradatia 5