Hotărârea nr. 71 din 10.10.2022

Hotărârea nr 71 din 10.10.2022, privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 49/28.06.2022 de aprobare privind aprobarea depunerii
proiectului „Reabilitare moderată a clădirilor publice din comuna Poienarii de Muscel pentru a îmbunătăți
furnizarea de servicii publice” și a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul
Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 -Fondul local