Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 31.03.2023

Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă, Biblioteca comunală, asistenții personali ai persoanelor cu handicap, comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş.

Nr.crt Funcţia Salariul  de bază (include sporul de vechime ) brut /
indemnizație lunară brută
-lei-
Vouchere de vacanță/ brut/ an Conform OUG nr.8/ 2009    -lei- Indemnizație de hrana brut/ lună Conform art. 18, alin. 1 din Legea 153/ 2017 Alte sporuri
1 Primar 9360
2 Viceprimar 7280
3 Secretar general 7225 347
4 Consilier superior, compartiment contabilitate 4795 347
5 Referent superior, compartiment contabilitate 4514 347
6 Consilier superior, compartiment stare civilă 6020 347
7 Inspector principal, compartiment asistență socială 4679 347
8 Consilier asistent , compartiment agricol 4301 347
9 Inspector superior SVSU 6020 347
10 Guard 3007 347
11 Șofer 4514 347
12 Șofer 4296 347
13 Șofer 4092 347
14 Șofer 4514 347
15 Paznic 3750 347
16 Muncitor calificat 3760 347
17 Muncitor calificat 3760 347
18 Șef serviciul alim.cu apă 4516 347
19 Muncitor calificat alim. cu apă 4166 347
20 Casier alim. cu apă 3826 347
21 Bibliotecar 5181 347
22 Asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -25 pers. 3000 pt. gradația 0 347
  3000 pt. gradatia 1 347
  3000 pt. gradatia 2 347
  3004 pt.gradatia 3 347
  3079 pt.gradatia 4 347
  3156 pt.gradatia 5 347

Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 31.03.2023