Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 24.09.2019

Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă al comunei Poienarii de Muscel, judeţul Argeş.

 

Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 24.09.2019