Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 26.03.2018

Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă al comunei Poienarii de Muscel, judeţul Argeş.

Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice la 26.03.2018

Nr.crt Funcţia Salariul de bază (include sporul de vechime)  brut/indemnizație lunară brută
-lei-
Alte sporuri/indemnizație de hrană /vouchere de vacanță
1 Primar 8550
2 Viceprimar 6650
3 Secretar 6000
4 Consilier superior, compartiment contabilitate 5878
5 Consilier principal, compartiment contabilitate 3981
6 Inspector debutant, compartiment contabilitate 3125
7 Referent superior, compartiment contabilitate 3750
8 Consilier superior, compartiment stare civilă 5000
9 Inspector asistent, compartiment asistență socială 3750
10 Inspector debutant compartiment agricol 3125
11 Inspector superior SVSU 5000
12 Guard 2500
13 Șofer 3750
14 Paznic 2500
15 Muncitor calificat 3125
16 Muncitor calificat 3125
17 Muncitor calificat 3190
18 Șef serviciul alim.cu apă 3750
19 Muncitor calificat alim. cu apă 3375
20 Casier alim. cu apă 3125
21 Casier alim. cu apă 3125
22 Bibliotecar 2915
23 Asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -23 pers. 1900 – gradația 0
1943 – gradația 1
2040- gradația 2
2143- gradația 3
2196 – gradația 4
2251 – gradația 5