Primăria comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România!

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Anunțuri – Comuna Poienarii de Muscel

Oferta de vânzare nr.4 din data de 25.05.2022, depusă de POPESCU PETRE privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.1000 ha, nr. cadastral 81521, nr. carte funciară 81521, la prețul de 1000 euro.

Ofertă de vânzare teren nr. 4 din 25.05.2022

Oferta de vânzare din data de 18.05.2022, depusă de ZIPISI ION privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.4811 ha, nr. cadastral 81518, nr. carte funciară 81518, la prețul de 19800 lei.

Ofertă de vânzare teren din 18.05.2022

Raport procedură nr. 2623 din 19.05.2022 încheiat cu ocazia evaluării ofertelor în vederea atribuirii contractului de concesionare prin licitație publică a izlazului din satul Jugur, aparținând domeniului public al U.A.T. comuna Poienarii de Muscel.

aport procedură concesionare izlaz Jugur

Raport procedură nr. 2627 din 19.05.2022 încheiat cu ocazia evaluării ofertelor în vederea atribuirii contractului de concesionare prin licitație publică a izlazului din satul Gorșani, aparținând domeniului public al U.A.T. comuna Poienarii de Muscel.
Raport procedură concesionare izlaz Groșani

Primăria Poienarii de Muscel organizează în data de:

03.06.2022, ora 9:00, în
Satul Poienari în pct. Pietriș
Satul Valea-Îndărăt în pct. Intrare Valea Îndărăt-Durdun

10.06.2022, ora 9:00, în
Satul Groșani în pct. Magazin „Cati”
Satul Jugur în pct. Căminul Cultural Jugur

în colaborare cu Clinica veterinară mobilă „Tierhilfe Hoffnung – Adăpostul Zmeura” o acțiune de castrări gratuite a câinilor și pisicilor.

Persoanele interesate să ne contacteze la nr. de telefon 0756028060.

Vârsta minimă 7 luni.
Animalele nu primesc mâncare și apă în ziua sterilizării.
În cazul femelelor în lactație, puii să nu fie mai mici de 2 luni.
Se pot steriliza și femelele gestante și în călduri.

Castrări gratuite a câinilor și pisicilor – Anunț nr. 2665 din 23.05.2022

Primăria Comunei Poienarii de Muscel anunță publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 09.05.2022 pentru „Planul urbanistic General al Comunei Poienarii de Muscel”, titular Primăria Comunei Poienarii de Muscel – se supune evaluării de mediu și nu se supune etapei studiului de evaluare adecvată.
Comentarii privind decizia etapei de încadrare se primesc în scris la sediul A.P.M. Argeș,str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Anunț Plan Urbanistic General Poinarii de Muscel

Oferta de vânzare nr. 02 din data de 29.04.2022, depusă de ONCIOIU VERONICA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.5 ha, nr. cadastral 81523, nr. carte funciară 81523, la prețul de 6000 lei.

Ofertă de vânzare teren nr. 02 din 29.04.2022

Primăria comunei Poienarii de Muscel Județul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de șofer în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– Nivelul studiilor: studii generale;
– Să posede permis de conducere categoria B și C.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 23 mai 2022, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 31 mai 2022, ora 9:30: proba scrisă;
– 2 iunie 2022,ora 9.30 :proba practică;
– 6 iunie 2022, ora 9 :30: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Poienarii de Muscel nr. 476 A, Județul Argeș telefon 0248546603.

Detalii Concurs șofer în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat  (2 posturi).
Bibliografie

Hotărârile Consiliului Local


Toate Hotărârile