Primăria comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România!

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Anunțuri – Comuna Poienarii de Muscel

Aducem la cunoştinţă locuitorilor faptul că în baza Legii. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele interesate pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, până la data de 18 noiembrie 2023

Anunţ privind aplicarea Legii nr 123/2023
Cerere formulată în temeiul art. 27 alin. (21 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,republicată , cu modificările şi completările ulterioare,astfel cum acest articol a fost modificat prin
Legea nr. 123/2023

Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă, Biblioteca comunală, asistenții personali ai persoanelor cu handicap, comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş. (read more…)

Oferta de vânzare nr.11 din data de 19.09.2023, depusă de POPESCU PETRE privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 1000 mp, la prețul de 5000 lei. Telefon: 0740 481 134.
Ofertă de vânzare teren nr. 11 din 19.09.2023

Oferta de vânzare nr.10 din data de 18.09.2023, depusă de PRELIPCIANU MIHAI în calitate de mandatar al dnei. JINGA CONSTANTINA și al dnei. JINGA MARIA RUXANDRA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 2507 mp, la prețul de 4900 lei. Telefon: 0746 268 025
Ofertă de vânzare teren nr. 10 din 18.09.2023

Oferta de vânzare nr.9 din data de 14.09.2023, depusă de CHIȚU ELISABETA și NICULESCU CRISTINA SIMONA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 19930 ha, la prețul de 20000 lei.

Ofertă de vânzare teren nr. 9 din 14.09.2023 și Notificare preemptori

UAT COMUNA POIENARII DE MUSCEL, anunță public începerea proiectului „Școala-oglinda comunității. Proiect pentru modernizarea Școlii Gimnaziale Nr 1 Poienarii de Muscel cu echipamente digitale și mobilier școlar” cod F-PNRR-Dotări-2023-4839, depus în cadrul PNRR/2022/C15 conform contractului de finanțare 2259 DOT / 2023. (read more…)

Hotărârile Consiliului Local


Toate Hotărârile