Primăria comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România!

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Anunțuri – Comuna Poienarii de Muscel

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Poienarii de Muscel , comuna Poienarii de Muscel ,strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122525.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat :
– izlazul comunal situat în satul Jugur ,extravilan ,în suprafață de 61,55 ha. C.F. 80229 ce aparține domeniului public al comunei Poienarii de Muscel , județul Argeș , conform caietului de sarcini și HCL 48/28.06.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019 (read more…)

Oferta de vânzare nr.5 din data de 15.05.2022, depusă de FRĂCEA GEORGEL/ FRĂCEA ACMELIA DOINA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.1999 ha, nr. cadastral 81501, nr. carte funciară 81501, la prețul de 1000 euro.

oferta vanzare teren Fracea G_compressed

Oferta de vânzare nr.4 din data de 25.05.2022, depusă de POPESCU PETRE privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.1000 ha, nr. cadastral 81521, nr. carte funciară 81521, la prețul de 1000 euro.

Ofertă de vânzare teren nr. 4 din 25.05.2022

Oferta de vânzare din data de 18.05.2022, depusă de ZIPISI ION privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.4811 ha, nr. cadastral 81518, nr. carte funciară 81518, la prețul de 19800 lei.

Ofertă de vânzare teren din 18.05.2022

Raport procedură nr. 2623 din 19.05.2022 încheiat cu ocazia evaluării ofertelor în vederea atribuirii contractului de concesionare prin licitație publică a izlazului din satul Jugur, aparținând domeniului public al U.A.T. comuna Poienarii de Muscel.

aport procedură concesionare izlaz Jugur

Raport procedură nr. 2627 din 19.05.2022 încheiat cu ocazia evaluării ofertelor în vederea atribuirii contractului de concesionare prin licitație publică a izlazului din satul Gorșani, aparținând domeniului public al U.A.T. comuna Poienarii de Muscel.
Raport procedură concesionare izlaz Groșani

Primăria Poienarii de Muscel organizează în data de:

03.06.2022, ora 9:00, în
Satul Poienari în pct. Pietriș
Satul Valea-Îndărăt în pct. Intrare Valea Îndărăt-Durdun

10.06.2022, ora 9:00, în
Satul Groșani în pct. Magazin „Cati”
Satul Jugur în pct. Căminul Cultural Jugur

în colaborare cu Clinica veterinară mobilă „Tierhilfe Hoffnung – Adăpostul Zmeura” o acțiune de castrări gratuite a câinilor și pisicilor.

Persoanele interesate să ne contacteze la nr. de telefon 0756028060.

Vârsta minimă 7 luni.
Animalele nu primesc mâncare și apă în ziua sterilizării.
În cazul femelelor în lactație, puii să nu fie mai mici de 2 luni.
Se pot steriliza și femelele gestante și în călduri.

Castrări gratuite a câinilor și pisicilor – Anunț nr. 2665 din 23.05.2022

Primăria Comunei Poienarii de Muscel anunță publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 09.05.2022 pentru „Planul urbanistic General al Comunei Poienarii de Muscel”, titular Primăria Comunei Poienarii de Muscel – se supune evaluării de mediu și nu se supune etapei studiului de evaluare adecvată.
Comentarii privind decizia etapei de încadrare se primesc în scris la sediul A.P.M. Argeș,str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Anunț Plan Urbanistic General Poinarii de Muscel

Hotărârile Consiliului Local


Toate Hotărârile