Primăria comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România!

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Anunțuri – Comuna Poienarii de Muscel

În conformitate cu prevederile art.7 alin.1-4 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primarul comunei Poienarii de Muscel anunță cetățenii interesați asupra inițierii elaborării Proiectului
de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Întreaga documentație (referatul de aprobare, raportul de specialitate, proiectul de hotărâre și anexele acestuia ) poate fi consultată la sediul Primăriei Poienarii de Muscel și pe site-ul www.poienariidemuscel.ro.

Cetățenii interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre până la data 19.04.2021 la registratura primăriei/ fax. 0248546603 sau e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro.

Anunț Inițiere elaborare Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Primăria Poienarii de Muscel va organiza un Centru Mobil de vaccinare anticovid în comună. Cetățenii care doresc vaccinarea anticovid sunt rugați să completeze o cerere conform modelului anexat.
Cererea se completează și depune la Primărie – Compartimentul Asistența Socială.

Anunț Centru vaccinare anticovid mobil Poienarii de MUSCEL Arges
Cerere vaccinare anticovid

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 2127 din 06.04.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale și Proces verbal nr. 2128 din 06.04.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 1513 din 24.03.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale și Proces verbal nr. 1516 din 24.03.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Oferta de vânzare nr 7 din data de 19.03.2021, depusă de ȘTEFĂNESCU NICULINA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.5821 ha, nr. cadastral 81352, nr. carte funciară 81352,  categorie de folosință fânețe, la prețul de 20000 lei.

Oferta de vânzare teren nr. 7 din 19.03.2021 și  Formular notificare preemptori

Oferta de vânzare nr 6 din data de 04.03.2021, depusă de CATRINOIU ADRIANA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.0900 ha, nr. cadastral 81325, nr. carte funciară 81325, punctul „BRAD”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 1500 lei.

Oferta de vânzare teren nr. 5 din 01.03.2021 și  Formular notificare preemptori

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 1052 din 08.03.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale
Proces verbal nr. 1053 din 08.03.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Oferta de vânzare nr 5 din data de 01.03.2021, depusă de MACHEDON ION privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.1615 ha, nr. cadastral 81358, nr. carte funciară 81358, punctul „CRÂNG”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 1000 lei.

Oferta de vânzare teren nr. 5 din 01.03.2021 și  Formular notificare preemptori

Hotărârile Consiliului Local


Toate Hotărârile