Primăria comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România!

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Anunțuri – Comuna Poienarii de Muscel

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 3857 din 15.07.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale
Proces verbal nr. 3859 din 15.07.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Oferta de vânzare nr 11 din data de 09.07.2021, depusă de MANOLACHE CORINA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 5.6093 ha, nr. cadastral 80061, nr. carte funciară 80061,  categorie de folosință fânețe și neproductiv, la prețul de 900000 lei.

Ofertă de vânzare nr 10 din 08.06.2021

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Poienarii de Muscel , strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primărie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122525.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
– cabinet medical -50,27 mp.
– cabinet medical -40,27 mp.
– farmacie -49,26 mp.
– cabinet medical -70,00 mp.
-cabinet stomatologic-64,00 mp.
situate în clădirea P+1 ,nr. 390 B , comuna Poienarii de Muscel ,C.F. 80076 ce aparține domeniului public al comunei Poienarii de Muscel , județul Argeș , conform HCL 26/18.06.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333. Continue reading “Anunț de închiriere nr. 3539 din 28.06.2021” »

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 3392 din 18.06.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale și Proces verbal nr. 3393 din 18.06.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Oferta de vânzare nr 10 din data de 08.06.2021, depusă de RADU PETRE privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.0977 ha, nr. cadastral 81336, nr. carte funciară 81336, punctul „BATACHIA – UA 146”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 1500 lei.

Oferta de vanzare nr 10 din 08.06.2021 și  Formular notificare preemptori

Oferta de vânzare nr 9 din data de 08.06.2021, depusă de NĂSTASE COSTEL privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.084 ha, nr. cadastral 80956, categorie de folosință fânețe, la prețul de 5000 lei.

Oferta de vanzare nr 9 din 08.06.2021

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 3290 din 11.06.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale și Proces verbal nr. 3291 din 11.06.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Oferta de vânzare nr 8 din data de 28.05.2021, depusă de POTCOVARU CONSTANȚA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.2398 ha, nr. cadastral 80683, nr. carte funciară 80683, punctul „BAȘTEA”, categorie de folosință livadă, la prețul de 3000 lei.

Oferta de vanzare teren nr 8 din 28.05.2021 și  Formular notificare preemptori

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 2647 din 28.04.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale și Proces verbal nr. 2648 din 28.04.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr 2569 din 23.04.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale și Proces verbal nr. 2570 din 23.04.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Hotărârile Consiliului Local


Toate Hotărârile