Primăria comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România!

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Anunțuri – Comuna Poienarii de Muscel

Oferta de vânzare nr.2 din data de 17.02.2023, depusă de TUȚĂ CONSTANTIN MARIAN în calitate de mandatar în baza procurii nr. 1287/ 24.10.2022 a lui IONESCU GABRIEL, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 4.5 ha, nr. cadastral 81637, nr. carte funciară 81637, la prețul de 85000 lei.

Oferta de vanzare nr 2 din 17.02.2023

Oferta de vânzare nr.11 din data de 7.12.2022, depusă de VLAD MARIA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.3552 ha, nr. cadastral 81597, nr. carte funciară 81597, la prețul de 8000 lei.

Oferta de vânzare nr.11 din data de 7.12.2022

Oferta de vânzare nr.10 din data de 16.11.2022, depusă de JINGA VERONICA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.30 ha, nr. cadastral 81612, nr. carte funciară 81612, la prețul de 4000 lei.

Ofertă de vânzare teren nr. 10 din 16.11.2022

Notificare preemptor

Primăria comunei Poienarii de Muscel anunță că,potrivit reglementărilor legale în vigoare, persoanele fizice și juridice care dețin fose septice au obligația de a se înscrie ăn Registrul de Evidentă a Sitemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate, conform HG nr 714 din 26 mai 2022.

Nerespectarea acestor dispoziții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Obligația înregistrării revine proprietarilor de sisteme individuale construite și se aplică atăt pentru sistemele existente, cât și în cazul celor care sunt în curs de construire.

Formularul pentru înscriere în registru se găsește la Primăria comunei Poienarii de Muscel.

Anunț înregistrarea sistemului individual adecvat de
colectare și epurare a apelor uzate

Cerere înregistrarea sistemului individual adecvat de
colectare și epurare a apelor uzate

Oferta de vânzare nr.9 din data de 10.10.2022, depusă de UNGUREANU EMILIA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,7 ha, nr. cadastral 80588, nr. carte funciară 80588, la prețul de 22.000 lei.

Ofertă de vânzare teren nr. 9 din 10.10.2022

Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune; UNGUREANU EMILIA; 16.12.2022

Oferta de vânzare nr.8 din data de 10.10.2022, depusă de CONSTANTINESCU NICOLAE privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 1.2855 ha, nr. cadastral 81598, nr. carte funciară 81598, la prețul de 15.000 lei.

Ofertă de vânzare teren nr. 8 din 10.10.2022

Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune; CONSTANTINESCU NICOLAE; 16.12.2022

Oferta de vânzare nr. 7 din data de 04.10.2022, depusă de MUSETESCU ALEXANDRU privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.5 ha, nr. cadastral 81588, nr. carte funciară 81588, la prețul de 14500 lei.

Oferta vanzare teren din 04.10.2022 Poienarii de Muscel _compressed