Primăria comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România!

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Anunțuri – Comuna Poienarii de Muscel

Oferta de vânzare nr 14 din data de 13.09.2021, depusă de DINICA LILIANA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.1613 ha, nr. cadastral 81420, nr. carte funciară 81420, categorie de folosință pășune, la prețul de 2000 lei.

Ofertă de vânzare nr 14 din 13.09.2021

Oferta de vânzare nr 13 din data de 20.08.2021, depusă de VISOIU GHEORGHE MARINEL privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.4927 ha, nr. cadastral 81363, nr. carte funciară 81363, categorie de folosință fânețe și livadă, la prețul de 5000 lei.

Ofertă de vânzare nr 13 din 08.06.2021

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Poienarii de Muscel , strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primărie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122525.

2. Data publicării anunțului de închiriere în Monitorul Oficial al României – Partea a VI-a: 30 iunie 2021, conform O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel al chiriei.

4. Numărul ofertelor primite și declarate valabile: 13 oferte primite, 12 oferte declarate valabile. Continue reading “Atribuire închiriere – Anunț de închiriere nr. 3539 din 28.06.2021” »

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 3857 din 15.07.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale
Proces verbal nr. 3859 din 15.07.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Oferta de vânzare nr 12 din data de 09.07.2021, depusă de MANOLACHE CORINA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 5.6093 ha, nr. cadastral 80061, nr. carte funciară 80061,  categorie de folosință fânețe și neproductiv, la prețul de 900000 lei.

Ofertă de vânzare nr 12 din 09.07.2021

Oferta de vânzare nr 11 din data de 01.07.2021, depusă de COTESCU FLORIN EMANUEL privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 3479.06 mp, nr. cadastral 142, nr. carte funciară 81405, categorie de folosință fânețe, la prețul de 65000 lei.

Ofertă de vânzare nr 11 din 01.07.2021

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Poienarii de Muscel , strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primărie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122525.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
– cabinet medical -50,27 mp.
– cabinet medical -40,27 mp.
– farmacie -49,26 mp.
– cabinet medical -70,00 mp.
-cabinet stomatologic-64,00 mp.
situate în clădirea P+1 ,nr. 390 B , comuna Poienarii de Muscel ,C.F. 80076 ce aparține domeniului public al comunei Poienarii de Muscel , județul Argeș , conform HCL 26/18.06.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333. Continue reading “Anunț de închiriere nr. 3539 din 28.06.2021” »

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 3392 din 18.06.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale și Proces verbal nr. 3393 din 18.06.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Oferta de vânzare nr 10 din data de 08.06.2021, depusă de RADU PETRE privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.0977 ha, nr. cadastral 81336, nr. carte funciară 81336, punctul „BATACHIA – UA 146”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 1500 lei.

Oferta de vanzare nr 10 din 08.06.2021 și  Formular notificare preemptori

Hotărârile Consiliului Local


Toate Hotărârile