Primăria comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România!

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Anunțuri – Comuna Poienarii de Muscel

Oferta de vânzare nr.2 din data de 17.01.2024, depusă de RADU NICOLAE, BRĂNESCU MARIA și BRANESCU MARIA NATALIA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 1,0476 ha, la prețul de 8000 lei.
Ofertă de vânzare teren nr. 2 din 17.01.2024

Serviciul Public de Alimentare cu Apă al Comunei Poienarii de Muscel, cu sediul în comuna Poienarii de Muscel, nr. 476A, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Încasator-cititor contoare de apă
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Public de Alimentare cu Apă
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0248546603 , la adresa de
e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro și pe website: www.poienariidemuscel.ro
persoană de contact: Boboc Remus Eduard având funcția secretar general

Detalii Concurs încasator-cititor contoare de apă în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă (anunț, calendar, bibliografie, tematică)

Rezultate
REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE
REZULTATE PROBA SCRISĂ
REZULTATE PROBA INTERVIU
REZULTATE FINALE

Oferta de vânzare nr.1 din data de 16.01.2024, depusă de BOARȚĂ MARIA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,4978 ha, la prețul de 2000 lei.
Ofertă de vânzare teren nr. 1 din 16.01.2024

Oferta de vânzare nr.14 din data de 20.11.2023, depusă de VOICULESCU ION privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,0935 ha, la prețul de 2500 lei.
Ofertă de vânzare teren nr. 4 din 20.11.2023 și Notificare preemptori

Oferta de vânzare nr.13 din data de 20.11.2023, depusă de VOICULESCU ION privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,2500 ha, la prețul de 5000 lei.

Ofertă de vânzare teren nr. 13 din 20.11.2023 și Notificare preemptori

Oferta de vânzare nr.12 din data de 07.11.2023, depusă de FRĂCEA GEORGEL/ FRĂCEA CAMELIA DOINA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 1999 mp, la prețul de 5000 lei.
Ofertă de vânzare teren nr. 12 din 07.11.2023
Notificare preemptori

Hotărârile Consiliului Local


Toate Hotărârile