Primăria comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România!

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Anunțuri – Comuna Poienarii de Muscel

Ofertă de vânzare teren nr. 7 din 12.06.2024, depusă de POPESCU MARIA EMILIA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,500 ha, la prețul de 4000 lei.
Ofertă de vânzare teren nr. 7 din 12.06.2024, Proces verbal de afișare, Notificare preemptori

Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă, Biblioteca comunală, asistenții personali ai persoanelor cu handicap, comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş. (read more…)

Primăria Poienarii de Muscel aduce la cunoștință locuitorilor că înceând cu luna martie 2024 spațiile medicale ale dr. Stancu Ioana Carmen au fost preluate de dr. Lâsâi Vistoria în satele Poienari, Jugur și Groșani.
Persoanele care doresc să beneficieze de serviciile medicale ale dr. Lâsâi Victoria se pot prezenta la cabinetele medicale pentru înscrieri și consultații.

Anunț medic familie în satele Poienari, Jugur și Groșani

Raport procedură nr. 1561 din 03.04.2024, încheiat astăzi 03.04.2024, cu ocazia evaluării ofertelor în vederea atribuirii contractului de închiriere prin licitație publică a unui spațiu de 3 mp. amplasat în incinta Primăriei Poienarii de Muscel pentru funcționarea unei agenții poștale
Raport procedură – Anunț de închiriere nr. 1145 din 12.03.2024

Oferta de vânzare nr.6 din data de 18.03.2024, depusă de ANDREESCU VIOLETA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 2500 mp, la prețul de 8500 lei.
Ofertă de vânzare teren nr. 6 din 18.03.2024

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Poienarii de Muscel , comuna Poienarii de Muscel ,strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122515.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
cameră separată realizată din tâmplărie de PVC cu geam termopan în suprafață de 3 mp, care aparține domeniului public al Comunei Poienarii de Muscel, amplasat în incinta Primăriei Poienarii de Muscel, Strada Principală nr. 476 A, conform caietului de sarcini, H.C.L. Poienarii de Muscel nr. 11/30.01.2024 în temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

Anunț de închiriere nr. 1145 din 12.03.2024

Oferta de vânzare nr.5 din data de 01.03.2024, depusă de DRONCA GEORGETA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 2100 mp, la prețul de 5000 lei.
Ofertă de vânzare teren nr. 5 din 01.03.2024

Oferta de vânzare nr.4 din data de 26.02.2024, depusă de ȘERBĂNESCU EMANOIL MIHAI privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.7486 ha, la prețul de 20000 lei.
Ofertă de vânzare teren nr. 4 din 26.02.2024

Oferta de vânzare nr.3 din data de 21.02.2024, depusă de PAROLEA ION privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 2.940 ha, la prețul de 10000 lei.
Ofertă de vânzare teren nr. 3 din 21.02.2024

Hotărârile Consiliului Local


Toate Hotărârile