Primăria comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România!

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Anunțuri – Comuna Poienarii de Muscel

Oferta de vânzare nr.6 din data de 18.03.2024, depusă de ANDREESCU VIOLETA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 2500 mp, la prețul de 8500 lei.
Ofertă de vânzare teren nr. 6 din 18.03.2024

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Poienarii de Muscel , comuna Poienarii de Muscel ,strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122515.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
cameră separată realizată din tâmplărie de PVC cu geam termopan în suprafață de 3 mp, care aparține domeniului public al Comunei Poienarii de Muscel, amplasat în incinta Primăriei Poienarii de Muscel, Strada Principală nr. 476 A, conform caietului de sarcini, H.C.L. Poienarii de Muscel nr. 11/30.01.2024 în temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

Anunț de închiriere nr. 1145 din 12.03.2024

Oferta de vânzare nr.5 din data de 01.03.2024, depusă de DRONCA GEORGETA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 2100 mp, la prețul de 5000 lei.
Ofertă de vânzare teren nr. 5 din 01.03.2024

Oferta de vânzare nr.4 din data de 26.02.2024, depusă de ȘERBĂNESCU EMANOIL MIHAI privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.7486 ha, la prețul de 20000 lei.
Ofertă de vânzare teren nr. 4 din 26.02.2024

Oferta de vânzare nr.3 din data de 21.02.2024, depusă de PAROLEA ION privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 2.940 ha, la prețul de 10000 lei.
Ofertă de vânzare teren nr. 3 din 21.02.2024

Oferta de vânzare nr.2 din data de 17.01.2024, depusă de RADU NICOLAE, BRĂNESCU MARIA și BRANESCU MARIA NATALIA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 1,0476 ha, la prețul de 8000 lei.
Ofertă de vânzare teren nr. 2 din 17.01.2024

Serviciul Public de Alimentare cu Apă al Comunei Poienarii de Muscel, cu sediul în comuna Poienarii de Muscel, nr. 476A, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Încasator-cititor contoare de apă
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Public de Alimentare cu Apă
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0248546603 , la adresa de
e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro și pe website: www.poienariidemuscel.ro
persoană de contact: Boboc Remus Eduard având funcția secretar general

Detalii Concurs încasator-cititor contoare de apă în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă (anunț, calendar, bibliografie, tematică)

Rezultate
REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE
REZULTATE PROBA SCRISĂ
REZULTATE PROBA INTERVIU
REZULTATE FINALE

Oferta de vânzare nr.1 din data de 16.01.2024, depusă de BOARȚĂ MARIA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,4978 ha, la prețul de 2000 lei.
Ofertă de vânzare teren nr. 1 din 16.01.2024

Hotărârile Consiliului Local


Toate Hotărârile