Primăria comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România!

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Anunțuri – Comuna Poienarii de Muscel

Oferta de vânzare nr 5 din data de 01.03.2021, depusă de MACHEDON ION privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.1615 ha, nr. cadastral 81358, nr. carte funciară 81358, punctul „CRÂNG”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 1000 lei.

Oferta de vânzare teren nr. 5 din 01.03.2021 și  Formular notificare preemptori

Oferta de vânzare nr 4 din data de 01.03.2021, depusă de CIONCU IONEL privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.8500 ha, nr. cadastral 80829, nr. carte funciară 80829, punctul „DEASUPRA MALULUI”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 5000 lei și terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.5800 ha, nr. cadastral 80829, nr. carte funciară 80829, punctul „DEASUPRA MALULUI”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 5000 lei.

Oferta de vânzare teren nr. 4 din 01.03.2021 și  Formular notificare preemptori

Oferta de vânzare nr 3 din data de 24.02.2021, depusă de PETRESCU VIOREL privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.2500 ha, nr. cadastral 81264, nr. carte funciară 81264, tarla 7, punctul „VÂRTOP (PODUL RÂULUI)”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 3500 lei.

Oferta de vânzare teren și Formular notificare preemptori

Având în vedere confirmarea la data de 22.02.2021 în comuna Mioarele, sat Mățău, a unui caz de pestă porcină africană, pentru limitarea răspândirii bolii, vă rugăm să luați unrmătoarele măsuri:

  • să anunțați medicul veterinar dacă aveți în gospodărie porci cu simptome de boală
  • tratementel medicale veterinare la porci să fie realizate numai cu perdonal veterinar autorizat
  • să aveți porcii din gospodării înregistrați și crotaliați
  • să respectați reguli minime de biosecuritate

Detalii Anunț pestă porcină africană

Cetățenii comunei Poienarii de Muscel (foști proprietari deposedați de terenuri sau moștenitorii acestora) sunt invitați în 25 februarie 2021, ora 11.00, la Căminul Cultural Poienari, pentru a participa la ședința de desemnare a reprezentantului foștilor proprietari în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și forestiere Poienarii de Muscel.

Anunț ședință fond funciar

Primăria Poienarii de Muscel, județul Argeș, titular al programului „amenajamentul pastoral” anunță publicul interesat asupra depunerii, solicitării de obținere a avizului de mediu pentru respectivul amenajament și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a amenajamentului pastoral poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, de luni până joi între orele 9.00-11.00.
Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Argeș, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Anunț public

Oferta de vânzare nr 2 din data de 16.02.2021, depusă de IORGUȚ DOREL privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.4600 ha, nr. cadastral 81337, nr. carte funciară 81337, tarla 7, punctul „ISPAS”, categorie de folosință livadă și fânețe, la prețul de 3000 lei.

Oferta de vânzare teren și Anexa 1D Formular notificare preemptori

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 500 din 08.02.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale
Proces verbal nr. 501 din 08.02.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

În acest Ghid veți găsi informații privind reînnoirea actelor de identitate, repatrierea bunurilor, echivalarea studiilor, accesarea serviciilor medicale și sociale, regimul de impozitare, precum și oportunitățile de investiții.
Ghidul are caracter informativ și nu se substituie informațiilor furnizate de ministerele de resort.

Ghid de reîntoarcere 2021

Hotărârile Consiliului Local


Toate Hotărârile