Primăria comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, România!

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Anunțuri – Comuna Poienarii de Muscel

Oferta de vânzare din data de 04.10.2022, depusă de MUSETESCU ALEXANDRU privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.5 ha, nr. cadastral 81588, nr. carte funciară 81588, la prețul de 14500 lei.

Oferta vanzare teren din 04.10.2022 Poienarii de Muscel _compressed

Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă, Biblioteca comunală, asistenții personali ai persoanelor cu handicap, comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş. (read more…)

Raport procedură nr. 4626 din 28.09.2022 încheiat cu ocazia evaluării ofertelor în vederea atribuirii contractului de concesionare prin licitație publică a izlazului din satul Poienari, aparținând domeniului public al U.A.T. comuna Poienarii de Muscel.
Raportul procedurii licitatie concesionare izlaz Poienari _compressed

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Poienarii de Muscel ,strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122515.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat :
-teren extravilan ,în suprafață totală de 41,91 ha.(izlazul comunal Poienari ) :
– suprafața de 0,63 ha. C.F. 80219
– suprafața de 13,38 ha. C.F. 80221
-suprafața de 27,89 ha. C.F. 80232
aparținând domeniului public al comunei Poienarii de Muscel , județul Argeș, conform HCL 52/26.07.2022
și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019 (read more…)

Oferta de vânzare nr.6 din data de 10.08.2022, depusă de SÎRBU PERSIDA CORNELIA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 5280 mp, nr. cadastral 81571, nr. carte funciară 81571, la prețul de 15000 lei.

Ofertă de vânzare teren nr. 6 din 10.08.2022 și Notificare preemptori

Raport procedură nr. 2689 din 04.08.2022 încheiat cu ocazia evaluării ofertelor în vederea atribuirii contractului de concesionare prin licitație publică a izlazului din satul Jugur, aparținând domeniului public al U.A.T. comuna Poienarii de Muscel.

Raport procedură – Anunț nr. 3333 din 12.07.2022

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Poienarii de Muscel , comuna Poienarii de Muscel ,strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122525.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat :
– izlazul comunal situat în satul Jugur ,extravilan ,în suprafață de 61,55 ha. C.F. 80229 ce aparține domeniului public al comunei Poienarii de Muscel , județul Argeș , conform caietului de sarcini și HCL 48/28.06.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019 (read more…)

Oferta de vânzare nr.5 din data de 15.05.2022, depusă de FRĂCEA GEORGEL/ FRĂCEA ACMELIA DOINA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.1999 ha, nr. cadastral 81501, nr. carte funciară 81501, la prețul de 1000 euro.

oferta vanzare teren Fracea G_compressed

Oferta de vânzare nr.4 din data de 25.05.2022, depusă de POPESCU PETRE privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.1000 ha, nr. cadastral 81521, nr. carte funciară 81521, la prețul de 1000 euro.

Ofertă de vânzare teren nr. 4 din 25.05.2022

Oferta de vânzare din data de 18.05.2022, depusă de ZIPISI ION privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.4811 ha, nr. cadastral 81518, nr. carte funciară 81518, la prețul de 19800 lei.

Ofertă de vânzare teren din 18.05.2022

Hotărârile Consiliului Local


Toate Hotărârile