Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 19.09.2022

Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă, Biblioteca comunală, asistenții personali ai persoanelor cu handicap, comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş.

Nr.crt Funcţia Salariul  de bază (include sporul de vechime ) brut /
indemnizație lunară brută
-lei-
Vouchere de vacanță/ brut/ an Conform OUG nr.8/ 2009    -lei- Indemnizație de hrana brut/ lună Conform art. 18, alin. 1 din Legea 153/ 2017 Alte sporuri
1 Primar 9360
2 Viceprimar 7280
3 Secretar general 6568 347
4 Consilier superior, compartiment contabilitate 6429 347
5 Consilier principal, compartiment contabilitate 4359 347
6 Referent superior, compartiment contabilitate 4104 347
7 Consilier superior, compartiment stare civilă 5473 347
8 Inspector principal, compartiment asistență socială 5254 347
9 Consilier asistent , compartiment agricol 3910 347
10 Inspector superior SVSU 5473 347
11 Guard 2734 347
12 Șofer 4104 347
13 Șofer 3720 347
14 Șofer 4104 347
15 Șofer 3906 347
16 Paznic 3409 347
17 Muncitor calificat 3418 347
18 Muncitor calificat 3418 347
19 Șef serviciul alim.cu apă 4105 347
20 Muncitor calificat alim. cu apă 3787 347
21 Casier alim. cu apă 3478 347
22 Bibliotecar 4351 347
23 Asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -25 pers. 2550 pt. gradația 0 347
2550  pt. gradatia 1 347
2553  pt. gradatia 2 347
2681 pt.gradatia 3 347
2748  pt.gradatia 4 347
2817  pt.gradatia 5 347

Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 19.09.2022