Licitație închiriere spațiu farmacie

Comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș, cu sediul în Poienarii de Muscel, nr 476 A, organizează în data de 31.05.2018, ora 10:00, licitație publică deschisă pentru închirierea unui spațiu cu destinația farmacie umană, în suprafață de 50 mp, aparținând domeniului public al comunei Poienarii de Muscel, situat în Dispensarul uman din satul Jugur.
Prețul de pornire al licitției – 70 lei/ spațiu/ lună
Garanția de participare – 70 lei
Prețul caietului de sarcini – 20 lei

Caietul de sarcini poate fi ahiziționat de la sediul Primăriei Poienarii de Muscel
Data limită de depunere a ofertelor 30.05.2018, ora 10:00
Informații suplimentare se pot obține la sediul primăriei sau la numărul de telefon 0248 546 603.

Anunt licitație ichiriere spatiu farmacie-04.05.2018