Anunț nr. 2847 din 08.06.2018

Comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș, cu sediul în Poienarii de Muscel, nr 476 A, organizează în data de 05.07.2018, ora 10:00, licitație publică pentru închirierea unui spațiu cu destinația cabinet medical uman, în suprafață de 50 mp, aparținând domeniului public al comunei Poienarii de Muscel, situat în Școala Groșani.
Prețul de pornire al licitției – 70 lei/ spațiu/ lună
Garanția de participare – 70 lei
Prețul caietului de sarcini – 20 lei

Caietul de sarcini poate fi ahiziționat de la sediul Primăriei Poienarii de Muscel
Data limită de depunere a ofertelor 04.07.2018, ora 10:00
Informații suplimentare se pot obține la sediul primăriei sau la numărul de telefon 0248 546 603.

Anunț licitație îchiriere spatiu cabinet medical uman