Anunț medic familie în satele Poienari, Jugur și Groșani

Primăria Poienarii de Muscel aduce la cunoștință locuitorilor că înceând cu luna martie 2024 spațiile medicale ale dr. Stancu Ioana Carmen au fost preluate de dr. Lâsâi Vistoria în satele Poienari, Jugur și Groșani.
Persoanele care doresc să beneficieze de serviciile medicale ale dr. Lâsâi Victoria se pot prezenta la cabinetele medicale pentru înscrieri și consultații.

Anunț medic familie în satele Poienari, Jugur și Groșani

Anunț de închiriere nr. 1145 din 12.03.2024

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Poienarii de Muscel , comuna Poienarii de Muscel ,strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122515.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
cameră separată realizată din tâmplărie de PVC cu geam termopan în suprafață de 3 mp, care aparține domeniului public al Comunei Poienarii de Muscel, amplasat în incinta Primăriei Poienarii de Muscel, Strada Principală nr. 476 A, conform caietului de sarcini, H.C.L. Poienarii de Muscel nr. 11/30.01.2024 în temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

Anunț de închiriere nr. 1145 din 12.03.2024

Declarații de avere și de interese 2024

Nr.
Crt.
Numele şi prenumele Funcţia Declarație de avere Declarație de interese
1 Banzea Ion primar P.N.L 08.05.2024 08.05.2024
2 Popescu Bogdan George viceprimar
consilier local – P.N.L.
21.05.2024 21.05.2024
3 Alerguș Adrian consilier local – P.N.L. 03.04.2024 03.04.2024
4 Anghel-Boarță Ion consilier local – P.N.L.
5 Bălălău Nicolae consilier local – P.N.L.
6 Banzea Gheorghe consilier local – P.N.L. 21.05.2024 21.05.2024
7 Crăciuneanu Mariana consilier local – P.S.D. 16.05.2024 16.05.2024
8 Chițu Gheorghe Galileu consilier local – P.S.D. 28.05.2024 28.05.2024
9 Floroiu Laurențiu Bogdan consilier local – P.N.L 24.05.2024 24.05.2024
10 Lucaciu Marius Ionuț consilier local 11.05.2024 11.05.2024
11 Minciunescu Ramona Ionela consilier local – P.S.D. 15.05.2024 15.05.2024
12 Miriță Gabriel Viorel consilier local 14.05.2024 14.05.2024
13 Ștefănescu Mihai consilier local – P.N.L.
14 Tică Ion Constantin consilier local – P.A.M 01.04.2024
08.05.2024 – încetare mandat
01.04.2024
08.05.2024 – încetare mandat
15 Șucu Ionuț Lucian consilier local 02.04.2024
21.05.2024
02.04.2024
21.05.2024
16 Boboc Remus Eduard secretar 05.02.2024 30.01.2024
17 Busuioc Elena consilier 12.02.2024 12.02.2024
18 Durdun Ramona Loredana consilier 16.02.2024 15.02.2024
19 Enache Marian inspector 13.03.2024 13.03.2024
20 Floroiu Petruța Cosmina inspector 02.02.2024
24.05.2024
01.02.2024
24.05.2024
21 Oncioiu Camelia consilier 09.02.2024 09.02.2024
22 Oprescu Gabriela Violeta consilier 23.05.2024 23.05.2024
23 Parolea Adriana Loredana inspector 18.03.2024 18.03.2024
24 Troană Mihaela referent 19.03.2024 19.03.2024

Concurs încasator-cititor contoare de apă în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă  (1 post)

Serviciul Public de Alimentare cu Apă al Comunei Poienarii de Muscel, cu sediul în comuna Poienarii de Muscel, nr. 476A, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Încasator-cititor contoare de apă
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Public de Alimentare cu Apă
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0248546603 , la adresa de
e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro și pe website: www.poienariidemuscel.ro
persoană de contact: Boboc Remus Eduard având funcția secretar general

Detalii Concurs încasator-cititor contoare de apă în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă (anunț, calendar, bibliografie, tematică)

Rezultate
REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE
REZULTATE PROBA SCRISĂ
REZULTATE PROBA INTERVIU
REZULTATE FINALE