Declarații de avere și de interese 2024

Nr.
Crt.
Numele şi prenumele Funcţia Declarație de avere Declarație de interese
1 Banzea Ion primar P.N.L
2 Popescu Bogdan George viceprimar
consilier local – P.N.L.
3 Alerguș Adrian consilier local – P.N.L.
4 Anghel-Boarță Ion consilier local – P.N.L.
5 Bălălău Nicolae consilier local – P.N.L.
6 Banzea Gheorghe consilier local – P.N.L.
7 Crăciuneanu Mariana consilier local – P.S.D.
8 Chițu Gheorghe Galileu consilier local – P.S.D.
9 Floroiu Laurențiu Bogdan consilier local – P.N.L
10 Lucaciu Marius Ionuț consilier local
11 Minciunescu Ramona Ionela consilier local – P.S.D.
12 Miriță Gabriel Viorel consilier local
13 Ștefănescu Mihai consilier local – P.N.L.
14 Tică Ion Constantin consilier local – P.A.M
15 Boboc Remus Eduard secretar 05.02.2024 30.01.2024
16 Busuioc Elena consilier 12.02.2024 12.02.2024
17 Durdun Ramona Loredana consilier 16.02.2024 15.02.2024
18 Enache Marian inspector
19 Floroiu Petruța Cosmina inspector 02.02.2024 01.02.2024
20 Oncioiu Camelia consilier 09.02.2024 09.02.2024
21 Oprescu Gabriela Violeta consilier
22 Parolea Adriana Loredana inspector
23 Troană Mihaela referent

Concurs încasator-cititor contoare de apă în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă  (1 post)

Serviciul Public de Alimentare cu Apă al Comunei Poienarii de Muscel, cu sediul în comuna Poienarii de Muscel, nr. 476A, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Încasator-cititor contoare de apă
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Public de Alimentare cu Apă
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0248546603 , la adresa de
e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro și pe website: www.poienariidemuscel.ro
persoană de contact: Boboc Remus Eduard având funcția secretar general

Detalii Concurs încasator-cititor contoare de apă în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă (anunț, calendar, bibliografie, tematică)

Rezultate
REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE
REZULTATE PROBA SCRISĂ
REZULTATE PROBA INTERVIU
REZULTATE FINALE

Hotărârea nr. 65 din 11.12.2023

Hotararea nr 65 din 11.12.2023, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local, DL Peste Coastă și DL Leculești, L=2188 m, în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 63 din 28.11.2023

Hotararea nr 63 din 28.11.2023, privind participarea la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice, cu proiectul: ,, Infiintare capacitati de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu in Comuna Poienarii de Muscel ,Judetul Arges”