Raport procedură – Anunț nr. 1145 din 12.03.2024

Raport procedură nr. 1561 din 03.04.2024, încheiat astăzi 03.04.2024, cu ocazia evaluării ofertelor în vederea atribuirii contractului de închiriere prin licitație publică a unui spațiu de 3 mp. amplasat în incinta Primăriei Poienarii de Muscel pentru funcționarea unei agenții poștale
Raport procedură – Anunț de închiriere nr. 1145 din 12.03.2024