Hotărârea nr. 47 din 28.09.2021

Hotărârea nr 45 din 20.09.2021, privind aprobarea documentației de închiriere (raport de evaluare ,studiu de oportunitate, caiet de sarcini , fișa de date și contract închiriere ) pentru închirierea prin licitație publică a spațiului cu destinație de Povarnă care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Poienarii de Muscel

Anexa nr 1 la HCL nr 47 din 28.09.2021
Anexa nr 2 la HCL nr 47 din 28.09.2021
Anexa nr 3 la HCL nr 47 din 28.09.2021
Anexa nr 4 la HCL nr 47 din 28.09.2021
Anexa nr 5 la HCL nr 47 din 28.09.2021

Hotărârea nr. 46 din 20.09.2021

Hotărârea nr 45 din 20.09.2021, privind aprobarea solicitării Scrisorii de garanție bancară din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural -IFN S.A. în vederea obținerii avansului în sumă de 136.231,97 lei necesar implementării proiectului „Achiziție utilaj multifuncțional în comuna Poienarii de Muscel județul Argeș ”finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale conform Contractului de finanțare nr. C 1920074X204930308104 din 02.06.2021 și a Actului adițional nr.1

Hotărârea nr. 45 din 10.09.2021

Hotărârea nr 45 din 10.09.2021, privind aprobarea inițierii procedurii de luare în administrare de la Consiliul Județean Argeș la Consiliul Local al comunei Poienarii de Muscel, pe o perioadă de 3 ani, a zonei de siguranță aferentă drumului județean, D.J. 738 de la km 0+548 până la km 12+065 ( L=11,517 km ), în vederea realizării obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș„

Hotărârea nr. 43 din 31.08.2021

Hotărârea nr 43 din 31.08.2021, privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale, operarea Stației de transfer Câmpulung, sortarea și compostarea deșeurilor municipale
în Zona Câmpulung, județul Argeș.

Hotărârea nr. 39 din 25.08.2021

Hotararea nr 39 din 25.08.2021, privind aprobarea solicitării Scrisorii de garanție bancară din partea Băncii Transilvania în vederea obținerii avansului de 50% necesar implementării proiectului „Achiziție utilaj multifuncțional în comuna Poienarii de Muscel ,județul Argeș ”finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale conform Contractului de finanțare nr. C 1920074X204930308104 din 02.06.2021