Ofertă de vânzare teren nr 3 din data de 24.02.2021

Oferta de vânzare nr 3 din data de 24.02.2021, depusă de PETRESCU VIOREL privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.2500 ha, nr. cadastral 81264, nr. carte funciară 81264, tarla 7, punctul „VÂRTOP (PODUL RÂULUI)”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 3500 lei.

Oferta de vânzare teren și Formular notificare preemptori