Concurs șofer în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat  (1 post) – anunț continuarea procedurilor de ocupare prin examen a postului vacant de șofer

Comuna Poienarii de Muscel cu sediul în Poienarii de Muscel, jud. Argeș, anunță continuarea procedurilor de ocupare prin examen a postului vacant de șofer în perioada 19.04.2023- 22.05.2023, deoarece selecția dosarelor s-a desfășurat la data de 08.05. 2023 în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 .
Potrivit art. IV alin. (6) din O.U.G. nr. 34/2023, pentru funcțiile publice pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a ordonanței de urgență se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului de concurs.

Concurs șofer în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat  (1 post)

Comuna Poienarii de Muscel cu sediul în Poienarii de Muscel, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: șofer
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: Serviciul public de administrare a domeniului public și privat
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0248546603 , la adresa de
e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro și pe website: www.poienariidemuscel.ro
persoană de contact: Boboc Remus Eduard având funcția secretar general

Detalii Concurs șofer în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat (anunț, calendar, bibliografie, tematică).