Concurs șofer în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat  (1 post) – anunț continuarea procedurilor de ocupare prin examen a postului vacant de șofer

Comuna Poienarii de Muscel cu sediul în Poienarii de Muscel, jud. Argeș, anunță continuarea procedurilor de ocupare prin examen a postului vacant de șofer în perioada 19.04.2023- 22.05.2023, deoarece selecția dosarelor s-a desfășurat la data de 08.05. 2023 în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 .
Potrivit art. IV alin. (6) din O.U.G. nr. 34/2023, pentru funcțiile publice pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a ordonanței de urgență se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului de concurs.