Anunț colectiv nr. 3722 din 31.07.2018

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunt colectiv nr. 3722 din 31.07.2018, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale

Proces verbal nr. 3723 din 31.07.2018, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate