Anunț colectiv nr. 4793 din 08.10.2018

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunt colectiv 4793 din 08.10.2018, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale
Proces verbal 4794 din 08.10.2018, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate