Anunţ privind aplicarea Legii nr.123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Aducem la cunoştinţă locuitorilor faptul că în baza Legii. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele interesate pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, până la data de 18 noiembrie 2023

Anunţ privind aplicarea Legii nr 123/2023
Cerere formulată în temeiul art. 27 alin. (21 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,republicată , cu modificările şi completările ulterioare,astfel cum acest articol a fost modificat prin
Legea nr. 123/2023