Anunț public cu privire la amenajamentul pastoral

Primăria Poienarii de Muscel, județul Argeș, titular al programului „amenajamentul pastoral” anunță publicul interesat asupra depunerii, solicitării de obținere a avizului de mediu pentru respectivul amenajament și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a amenajamentului pastoral poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, de luni până joi între orele 9.00-11.00.
Observații, comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Argeș, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Anunț public