Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Comuna Poienarii de Muscel anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satele Poienari și Groșani, din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, propus a fi amplasat în comuna Poienarii de Muscel, satele Poienari și Groșani, județul Argeș.

Anunț de mediu Înființare canalizare