Atribuire închiriere – Anunț de închiriere nr. 3539 din 28.06.2021

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Poienarii de Muscel , strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primărie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122525.

2. Data publicării anunțului de închiriere în Monitorul Oficial al României – Partea a VI-a: 30 iunie 2021, conform O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel al chiriei.

4. Numărul ofertelor primite și declarate valabile: 13 oferte primite, 12 oferte declarate valabile.

5. Denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare:

– C.M.I.DR. CÎRSTEA GEORGETA, comuna Poienarii de Muscel ,sat Poienari,
nr.309 A,jud.Argeș pt. cabinet medical 50,27 mp.
– S.C. EMBAD CARDIOMEDICA S.R.L. ,Videle ,str. Parcului ,nr.31,etaj.2-parter,jud. Teleorman pt. cabinet medical 40,27 mp
– S.C. LAUR PHARM S.R.L. ,comuna Boteni ,str. Principală,nr.153, jud. Argeș pt. farmacie 49,26 mp
– S.C. KRM MEDICAL S.R.L. ,comunaPoienarii de Muscel ,sat Jugur ,nr.75, jud. Argeș pt. cabinet medical 70,00 mp
– C.M.I.DR. BLEBEA MONICA VIORICA , comuna Poienarii de Muscel ,sat Poienari,nr.309 A,jud.Argeș pt. cabinet stomatologic 64,00 mp.

6. Durata contractului : 5 ani .

7. Nivelul chiriei:
– 160 lei /lună pt. C.M.I.DR. CÎRSTEA GEORGETA
– 500 lei /lună pt. S.C. EMBAD CARDIOMEDICA S.R.L.
– 600 lei/lună pt. S.C. LAUR PHARM S.R.L.
– 220 lei/lună pt.S.C. KRM MEDICAL S.R.L.
– 200 lei/lună pt.C.M.I.DR. BLEBEA MONICA VIORICA

8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și / sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței :
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Argeș , Pitești , Blvd. I.C.Brătianu nr. 7, județul Argeș , telefon 0248/216599 , fax 0248/216599, e-mail: tr-arges@just.ro

9. Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 23 iulie 2021.

10. Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate în vederea publicării: 29 iulie 2021.

Anunț Atribuire Inchiriere