Hotărârea nr. 55 din 23.10.2023

Hotărârea nr. 55 din 23.10.2023, privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satele Poienari și Groșani, din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 54 din 17.10.2023

Hotărârea nr. 54 din 17.10.2023, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local, DL Peste Coastă și DL Leculești, L=2188 m, în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Anunţ privind aplicarea Legii nr.123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Aducem la cunoştinţă locuitorilor faptul că în baza Legii. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele interesate pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, până la data de 18 noiembrie 2023

Anunţ privind aplicarea Legii nr 123/2023
Cerere formulată în temeiul art. 27 alin. (21 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,republicată , cu modificările şi completările ulterioare,astfel cum acest articol a fost modificat prin
Legea nr. 123/2023

Hotărârea nr. 50 din 26.09.2023

Hotărârea nr. 50 din 26.09.2023, privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satele Poienari și Groșani, din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului