Ghid de reîntoarcere

În acest Ghid veți găsi informații privind reînnoirea actelor de identitate, repatrierea bunurilor, echivalarea studiilor, accesarea serviciilor medicale și sociale, regimul de impozitare, precum și oportunitățile de investiții.
Ghidul are caracter informativ și nu se substituie informațiilor furnizate de ministerele de resort.

Ghid de reîntoarcere 2021