Hotărârea nr. 16 din 13.03.2023

Hotararea nr 16 din 13.03.2023, privind aprobare prelungirii SCRISORII DE GARANȚIE pentru restituirea avansului nr. IG213300235/27.09.2021 emisă de FGCR I.F.N.S.A. în vederea implementării proiectului „Achiziție
utilaj multifuncțional în comuna Poienarii de Muscel județul Argeș ”finanțat prin Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale conform Contractului de finanțare nr. C 1920074X204930308104 din
02.06.2021 și a Actului adițional nr.1