Hotărârea nr. 23 din 22.02.2022

Hotararea nr 23 din 22.02.2022, privind participarea la ,,Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” cu proiectul “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș” și aprobarea fazelor, Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”