Hotărârea nr. 24 din 25.05.2021

Hotararea nr 24 din 25.05.2021,privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor -cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și
a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative