Hotărârea nr. 26 din 18.06.2021

Hotararea nr 26 din 18.06.2021, privind aprobarea documentației de închiriere (studiu de oportunitate, caiet de sarcini și fișa
de date) pentru închirierea prin licitație publică a spațiilor cu destinație de cabinete medicale și
faramcie din clădirea P+1 care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale
Poienarii de Muscel