Hotărârea nr. 43 din 31.08.2021

Hotărârea nr 43 din 31.08.2021, privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale, operarea Stației de transfer Câmpulung, sortarea și compostarea deșeurilor municipale
în Zona Câmpulung, județul Argeș.