Hotărârea nr. 55 din 20.12.2019

Hotărârea nr. 55 din 20.12.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 43/24.09.2019 de aprobare a structurii organizatorice (organigrama și statul de funcţii ) a aparatului de specialitate al primarului comunei Poienarii de Muscel şi a serviciilor publice de interes local
Anexa nr. 1 la HCL nr. 55 din 20.12.2019
Anexa nr. 2 la HCL nr. 55 din 20.12.2019