Hotărârea nr. 57 din 31.10.2023

Hotărârea nr. 57 din 31.10.2023, privind aprobarea încheierii „Actului Adițional nr.1 la Contractul nr. 002/04.01.2023, de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale, sortarea și compostarea deșeurilor municipale,în Stația de Transfer Câmpulung, Zona Câmpulung, județul Argeș”