Hotărârea nr. 63 din 28.11.2023

Hotararea nr 63 din 28.11.2023, privind participarea la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice, cu proiectul: ,, Infiintare capacitati de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu in Comuna Poienarii de Muscel ,Judetul Arges”