Raport procedură – Anunț nr. 4183 din 05.09.2022

Raport procedură nr. 4626 din 28.09.2022 încheiat cu ocazia evaluării ofertelor în vederea atribuirii contractului de concesionare prin licitație publică a izlazului din satul Poienari, aparținând domeniului public al U.A.T. comuna Poienarii de Muscel.
Raportul procedurii licitatie concesionare izlaz Poienari _compressed