Ofertă de vânzare teren nr 10 din 08.06.2021

Oferta de vânzare nr 10 din data de 08.06.2021, depusă de RADU PETRE privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.0977 ha, nr. cadastral 81336, nr. carte funciară 81336, punctul „BATACHIA – UA 146”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 1500 lei.

Oferta de vanzare nr 10 din 08.06.2021 și  Formular notificare preemptori