Ofertă de vânzare teren nr. 2 din 17.02.2023

Oferta de vânzare nr.2 din data de 17.02.2023, depusă de TUȚĂ CONSTANTIN MARIAN în calitate de mandatar în baza procurii nr. 1287/ 24.10.2022 a lui IONESCU GABRIEL, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 4.5 ha, nr. cadastral 81637, nr. carte funciară 81637, la prețul de 85000 lei.

Oferta de vanzare nr 2 din 17.02.2023