Ofertă de vânzare teren nr 6 din 04.03.2021

Oferta de vânzare nr 6 din data de 04.03.2021, depusă de CATRINOIU ADRIANA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.0900 ha, nr. cadastral 81325, nr. carte funciară 81325, punctul „BRAD”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 1500 lei.

Oferta de vânzare teren nr. 5 din 01.03.2021 și  Formular notificare preemptori