Ofertă de vânzare teren nr 8 din 28.05.2021

Oferta de vânzare nr 8 din data de 28.05.2021, depusă de POTCOVARU CONSTANȚA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.2398 ha, nr. cadastral 80683, nr. carte funciară 80683, punctul „BAȘTEA”, categorie de folosință livadă, la prețul de 3000 lei.

Oferta de vanzare teren nr 8 din 28.05.2021 și  Formular notificare preemptori