Școala – oglinda comunității. Proiect pentru modernizarea Școlii Gimnaziale Nr1 Poienarii de Muscel cu echipamente digitale și mobilier școlar

UAT COMUNA POIENARII DE MUSCEL, anunță public începerea proiectului „Școala-oglinda comunității. Proiect pentru modernizarea Școlii Gimnaziale Nr 1 Poienarii de Muscel cu echipamente digitale și mobilier școlar” cod F-PNRR-Dotări-2023-4839, depus în cadrul PNRR/2022/C15 conform contractului de finanțare 2259 DOT / 2023.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 435.499,73 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 365.966,16 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 69.533,57 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Obiectivele proiectului:
1. Asigurarea dotărilor sălilor de clasă de la Școala Gimnazială Nr 1 Poienarii de Muscel prin achiziționarea de mobilier școlar pentru o clasă pregătitoare și două grupe mixte de grădiniță.
2. Creșterea gradului de digitalizare a educației în cadrul Școlii Gimnaziale Nr 1 Poienarii de Muscel, prin dotarea cu echipamente digitale a 5 clase de învățământ primar și a trei grupe de grădiniță.
3. Modernizarea laboratorului de informatică din cadrul Școlii Gimnaziale Nr 1Poienarii de Muscel prin asigurarea echipamentelor și resurselor tehnologice digitale
4. Îmbunătățirea climatului educațional din Școala Gimnazială Nr 1 Poienarii de Muscel prin amenajarea unui cabinet psiho-pedagogic.

Investiția va consta în dotarea cu mobilier pentru o clasă pregătitoare și două grupe mixte de grădiniță, dotarea cu echipamente TIC pentru organizarea mediului virtual pentru 5 clase de învățământ primar și a trei grupe de grădiniță,modernizarea laboratorului de informatică cu echpamente digitale, precum și dotarea cu mobilier și materiale specifice, inclusiv echipamente digitale pentru un cabinet psihopedagogic.
În urma realizării acestor investiții, va rezulta dezvoltarea educației și se va crea un mediu prielnic desfășurării activităților didactice. Investițiile vor contribui în mod natural la creșterea calității educaționale, cu impact atât asupra elevilor, cât și asupra cadrelor didatice.

Perioada de implementare a proiectului se realizează în intervalul: 05.09.2023-01.06.2024

Anunț modernizarea Școlii Gimnaziale Nr1 Poienarii de Muscel, Arges